İşletme Lisans Programı

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cem BÖLEN
İşletme Lisans Programı
E-Posta mehmetcem.bolen@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri,
  • Lisans, Marmara Üniversitesi, İktisat, 2009
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 2013