Bilgi Rehberleri

MERKEZİ PUANLA YATAY GEÇİŞ

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08/01/2015 tarihli  toplantısında görüşülen ve kabul edilen “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında ilan edilmiştir.

Ek Madde 1 Kapsamında yatay geçiş için Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden önkayıt yaptıran öğrenci adaylarının, ön kayıt formu ile birlikte gerekli diğer belgeleri kayıt yaptırmak istedikleri Dekanlık/Müdürlüğe belirtilen başvuru tarihleri içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde ilgili belgelerle Dekanlık/Müdürlüğe müracaat etmeyenlerin talepleri değerlendirmeye alınamayacaktır. Yatay geçiş başvuruları, ilgili birimler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları kendi internet sayfalarında ilan edilecektir.

Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemleri;

A- Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar’ın;

8 inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim Kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar öğrenci kontenjanı ayrılmasına” hükmü (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı YÖK yazısı)

10 uncu maddesinde yer alan, “Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmediğine, başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustostan 15 Ağustos dahil alınmasına, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 10’una kadar ilan edilerek, kayıtların da Eylül ayının 15’ine kadar bitirilmesine, kaydı yapılan öğrencilerin Eylül ayı sonuna kadar yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna bildirilmesi, (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı & 06.06.2017 tarih ve 37697 sayılı YÖK yazıları)

hükümleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

B - Bahar Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar'ın

8 inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına” hükmü ile 

10 uncu maddesinde yer alan, “Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan kontenjanların ilan edilmesine, başvuruların ve değerlendirmelerin bahar dönemi için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmasına” hükmü

kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasıyla ilgili YÖK Yazısı İçin tıklayınız.

Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçiş İşlemlerine Başvuru Tarihlerinde Değişiklik Yapılmasıyla ilgili YÖK Yazısı İçin tıklayınız.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi