İletişim Fakültesi

MEVLANA PROGRAM KOMİSYONU

Başkan : Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Üye : Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Etem ZİNDEREN

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Şeyma BİLGİNER ERDOĞAN

Üye : Arş. Gör. Hakan ÜN