Elektrik Programı

Öğrenciler

MEZUNLARIN KAZANDIĞI NİTELİKLER VE ÇALIŞMA ALANLARI

Eğitim sürecinin sonunda Elektrik Teknikeri unvanı ile mezun olanlar; İşletmelerde yapılacak elektrik tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini yaparlar. İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder. Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar. Alçak, orta ve yüksek gerilim tesislerinin, tesis, işletme ve bakımlarını yapabilirler. 
Mezunları serbest elektrik teknikeri olarak kendi işyerlerini kurup çalıştıkları gibi başta TEDAŞ, TEİAŞ, TÜRK TELEKOM, GSM şirketleri, enerji üretim santralleri olmak üzere enerji iletim ve dağıtım şirketlerinde, haberleşme altyapısı ve hizmeti sunan şirketlerde veya endüstriyel otomasyon hizmeti gerektiren birçok özel ve resmi kurumda iş bulabilmektedirler.