Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İhsan ÇUBUKCU
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Posta icubukcu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim