İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mukadder HORASAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
E-Posta mukadder.horasan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim