Özel Güvenlik ve Koruma Programı

Vizyon ve Misyon

 Bu program mezunlarının aşağıdaki belirgin nitelikleri kazanmaları beklenmektedir: Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme, Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma, Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme, Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme, Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme, Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme, Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme, Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme, İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma, Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma, Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi, Girişimcilik becerisine sahip olma

DİĞER SAYFALAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi