Özel Hukuk

Yönetimden Mesaj

Değerli öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız,
En eski bilim dallarından olan hukuk her toplumda farklı şekillerde ve seviyelerde gelişmişse de çeşitli sebeplerle bu farklılıklar azalmaya başlamıştır. Toplumların gelişme hızı da dikkate alındığında ülkelerin hukuk düzenleri sürekli olarak değişmekte ve dönüşmektedir. Artık yeni sorunlara yeni çözümler getirme zorunlu hale gelmiştir. İşte bu noktada kadim hukuk geleneğimizin günceli yakalamak suretiyle insanlığın özlemini çektiği bir adalet mekanizması kuracağını konusunda hiç şüphemiz yoktur.
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü olarak, daha iyi yetişmeniz, dolayısıyla yurdumuza ve milletimize her bakımdan yararlı olmanız ve arzulanan yüksek düzeyde hizmeti götürmeniz için gereken her türlü özveride bulunacağımızı hep birlikte göreceğinize, bundan sizlerin de büyük bir güven ve mutluluk duyacağınıza inanıyoruz. Son derece deneyimli ve seviyeli öğretim elemanlarımızın sizleri, bir aile yuvası sıcaklığı içinde, gittikçe karmaşıklaşan ve çözümlenmesi zor sorunların olduğu dünyamızda, yalnız milletimizin değil, tüm insanlığın mutluluğuna kapı aralayacak biçim ve nitelikte yetişmeniz için elinden gelen maddî ve manevî tüm imkanlarını hayata geçireceğini göreceksiniz. Kendilerine bu uğurda vazgeçilmez hedefler koyan tüm öğretim üye ve elemanlarımızla her zaman yakın ve sıcak ilişkiler kuracağınıza da yürekten inanmaktayız.
Bu duygu ve düşüncelerle hali hazırda öğrenimi devam eden öğrencilerimize başarılar diliyor, Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmak isteyen siz değerli öğrenci adaylarımızı da bölümümüze bekliyoruz.