Sosyal Bilimler Enstitüsü

PANDEMİ DÖNEMİNDE KAYIT DONDURMA VE LİSANSÜSTÜ SÜREÇLERİN İŞLEYİŞİ HAKKINDA DUYURUYükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarih ve E.24625 sayılı yazısında yer alan “Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” kararı çerçevesinde kayıt dondurmak isteyen Enstitümüz öğrencilerinin ekte verilen “Kayıt Dondurma İşlemleri Yardım Kılavuzu”nda belirtildiği şekilde OBS üzerinden 2019-20 bahar yarıyılı ders dönemi içerisinde kayıt dondurma işlemlerini başlatmaları ve OBS tarafından oluşturulan “Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi”ni Enstitümüz kurumsal eposta hesabına (sosbil@atauni.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Kayıt dondurma başvurusunda bulunan öğrencilerin Rektörlük Makamının 10.04.2020 tarih ve E.2000103727 sayılı yazısında belirtildiği gibi kayıt dondurma süreci hakkında bilgilendirilmeleri ve ayrıca tez aşamasındaki öğrencilerin danışmanları da bilgilendirilerek yazılı onayları alınıp kayıt dondurma işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilecektir.

Ayrıca Rektörlük Makamının 10.04.2020 tarih ve 2000103679 sayılı yazısına göre Pandemi döneminde jüri oluşturularak gerçekleştirilen lisansüstü etkinlik ve sınavlar uzaktan katılım yoluyla yapılacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda:

  • Uzaktan katılım yoluyla yapılacak etkinlik ve sınavların süreçlerini düzenleyen Atatürk Üniversitesi Jüri Oluşturularak Gerçekleştirilen Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge Madde 2-(1) de ifade edilen “jüri salt çoğunluğunun yüz yüze katılması şartıyla” ibaresi dikkate alınmadan bütün katılımcıların uzaktan katılımı yoluyla yapılabileceğine; seminer, doktora tez öneri sunumu, doktora tez izleme komitesi toplantısı gibi etkinliklerin öğrenci danışmanın denetiminde kayıt altına alınmak kaydıyla ATAUZEM desteği ile uzaktan katılım yoluyla yapılabileceğine karar verilmiştir.
  • Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları Madde 20- (4)
  • “Yeterlik sınavları Kasım-Aralık ve Nisan-Mayıs aylarında yılda iki kez yapılır.” Hükmü gereğince 2019-2020 Bahar yarıyılında Nisan-Mayıs aylarında yapılması gereken doktora yeterlik sınavları için başvuruların Mayıs ayı içerisinde alınması ve sınavlarının yapılmasının da Pandemi dönemine mahsus olmak üzere Haziran-Temmuz aylarına ertelenmesine karar verilmiştir.
  • Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavlarının ise ATAUZEM ve Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü ile işbirliği halinde başvuru sırası da gözetilerek bir takvim çerçevesinde uzaktan katılım yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunar sağlıklı günler dileriz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Paylaş Paylaş Paylaş