Öğretim Elemanları Bilgisi

ŞUNA GÖRE ARA:

ALFABETİK:

ÖĞRETİM ELEMANLARI BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Alparslan KURUDİREK
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta akurudirek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2238 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, SAĞLIK SPOR BİLİMLERİ,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, SAĞLIK SPOR BİLİMLERİ, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mağfiret KAŞIKÇI
Hemşirelik Esasları
E-Posta magfiret@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6268  1357 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mahıeddın RACHID
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta mahieddin.rachid@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8078 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mahir GÖKDAĞ
Ulaştırma Anabilim Dalı
E-Posta mgokdag@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4791 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1983
 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1989
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mahir Murat CENGİZ
Atçılık ve Antrenörlüğü
E-Posta mcengiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 116 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mahir TEMUR
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
E-Posta temurm@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3722 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F, İktisat, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası (Maliye-Vergi), 2000

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mahmut ARIK
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
E-Posta arik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1603 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 1984

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mahmut Ensar GÖKTAŞ
Veri Yönetim Ofisi
E-Posta ensargoktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1285 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2017
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2019
 • Önlisans, Atatürk Üniversitesi, Adalet, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mahmut KILIÇ
Yapı Anabilim Dalı
E-Posta mahmut.kilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4652 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yapı Bilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, 2009
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2010
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mahmut Sami ACAR
Grafik Anasanat Dalı
E-Posta sami.acar@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mahmut Sinan TAŞPINAR
Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Posta taspinar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2660 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mahshıd MIKAEILI
Mimarlık Bölümü
E-Posta mahshid.mikaeili@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6167  6167 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Malik YILMAZ
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
E-Posta malik.yilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8120 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY
Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta mayramgul.diykanbayeva@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8160 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Kırgız Devlet Milli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatları, 1998
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mediha Nur KARAKÖSE
İç Hastalıkları
E-Posta medihanur.karakose@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Medine GÜLLÜCE
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Posta gullucem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4324  4324 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 1984
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI, 1988
 • Doktora, Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1993

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Mehmed KAVUKCU
Resim Anasanat Dalı
E-Posta mehmetkavukcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5068 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1992
 • Yüksek Lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 1994
 • Doktora, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif AKINCI
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları
E-Posta mehmet.akinci@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇAKMAK
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
E-Posta makif.cakmak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7024 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Akif IRMAK
Peyzaj Mimarlığı
E-Posta mairmak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6135 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif NAS
Tıp Eğitimi
E-Posta mehmetakif.nas@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Morfoloji Binası, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Akif ÖMEROĞLU
Mikrobiyoloji
E-Posta akif.omeroglu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Akif ŞİRİN
Genel Cerrahi
E-Posta akif.sirin@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Akif YILMAZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta yilmazmehmet@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Akif YÖRÜK
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta yoruk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7205 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet AKSOY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta mehmet.aksoy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7928 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Ali ÇİÇEK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta malicicek@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SEVEN
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
E-Posta mseven@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1977 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Ali YÖRÜK
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
E-Posta mehmetaliyoruk@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Alperen TEZCAN
Tıp Fakültesi
E-Posta alperen.tezcan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Alpertunga AVCİ
Mali Hukuk Anabilim Dalı
E-Posta maavci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5117 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, Maliye Bölümü, 2003
 • Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet ALTUN
Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
E-Posta mehmetaltun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2621 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başak UYSAL
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta mbuysal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8201 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Anabilim Dalı, 1998

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Batuhan DUMAN
İç Hastalıkları
E-Posta batuhan.duman@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mehmet Bayram BAŞCI
Sistem Yönetimi
E-Posta mehmet.basci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5984 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Lisans, Atılım Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BEKTAŞ
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
E-Posta mehmet.bektas@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet BİLİCİ
İç Hastalıkları
E-Posta mbilici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7232 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Buğra ÖZHAN
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Posta mehmet.ozhan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3550  185 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, İnönü Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, 2013
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Can PELİKOĞLU
Müzikoloji Anasanat Dalı
E-Posta mehmetcan.pelikoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5111 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, 1993
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1998
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet ÇELİK
Nükleer Tıp
E-Posta mehmet.celik@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cem BÖLEN
İşletme Lisans Programı
E-Posta mehmetcem.bolen@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri,
 • Lisans, Marmara Üniversitesi, İktisat, 2009
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Cemal ADIGÜZEL
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Posta mcemal.adiguzel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7039 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet CENGİZ
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Posta mehmet.cengiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7137   
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2004
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, VETERİNER HEKİMLİĞİ, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet DAĞ
Tefsir Anabilim Dalı
E-Posta mehmet.dag@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2177 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Dumlu AYDIN
Beyin ve Sinir Cerrahisi
E-Posta mdumlu.aydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 8365 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Emin ARZUTUĞ
Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta arzutug@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4559 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Mehmet Emrah YAMAN
Analitik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta emrahyaman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5316 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Eren ÖZTÜRK
Radyoloji
E-Posta eren.ozturk@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Eren TUNA
Göğüs Hastalıkları
E-Posta eren.tuna@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL
Elektronik Anabilim Dalı
E-Posta ertugrul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4758 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 1986
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atom ve Moleküler Fiziği Anabilim Dalı, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul ÖZTÜRK
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Posta meozturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3550 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Gazi Ünıversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğt.Prog.ve Öğrt., 1998
 • Doktora, Atattürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğt.Prog.ve Öğrt, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Fahri DANIŞ
Devletler Hukuku
E-Posta fahri.danis@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Fatih IŞIK
Sosyal Bilimler Enstitüsü
E-Posta mfatih.isik@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Fatih ŞANSVEREN
Makine Mühendisliği
E-Posta f.sansveren@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4873 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferruh HAŞILOĞLU
Grafik Anasanat Dalı
E-Posta fhasiloglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5122 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Grafik Anasanat Dalı, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Resim Anasanat Dalı, 2007

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet GAVGALI
Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
E-Posta mgavgali@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4854 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1986
 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, 1989
 • Doktora, Selçuk Üniversitesi, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖDEKLİ
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta mgodekli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6531 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kat:4 No: 415

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kamu Hukuku,
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta mehmet.goktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3581 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet GÖZEL
İşletme Anabilim Dalı
E-Posta mehmet.gozel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 4477  6037 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Çukurova Üniversitesi, İşletme(İngilizce), 2016
 • Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, İşletme, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet GÜL
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta mehgul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7203  7211 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1993
 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hakan ŞAHİN
Beyin ve Sinir Cerrahisi
E-Posta mh.sahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 8094 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Haluk SİVRİKAYA
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
E-Posta haluk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2230 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet İlhan YILDIRGAN
Genel Cerrahi
E-Posta ilhanyildirgan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Genel Cerrahi, 1989

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet IŞIK
Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta mehmet.isik@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI
Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı
E-Posta misikli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4095 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARADAYI
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
E-Posta mkaradayi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4452 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet KARAKAN
Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
E-Posta mkarakan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4842 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
E-Posta mkaraos@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8245 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 1979
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 1981
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 1987

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Kerim GÜLLAP
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
E-Posta mkgullap@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2524 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCA
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta kocamehmet@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5237 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet KOÇASLAN
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta mehmet.kocaslan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÖSE
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta mehmet.kose@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER
Kriz Yönetim Merkezi Koordinatörlüğü
E-Posta kursat.deger@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8126 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü,
 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2014
 • Lisans, Nicolaus Copernicus University, Information Management and Book Studies (Değişim Öğrencisi), 2014

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kürşat DİLMAÇ
Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı
E-Posta mkdilmac@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6033 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina 3. Kat. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2006
 • Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2009
 • Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kürşat KARADAĞ
Beyin ve Sinir Cerrahisi
E-Posta kursat.karadag@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 8008  8006 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mehmet MASAT
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı
E-Posta mehmet.masat@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet MELİKOĞLU
Deri ve Zührevi Hastalıklar
E-Posta mmelikoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7167 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet MERAL
Göğüs Hastalıkları
E-Posta mmeral@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7443 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet MERAL
Acil Tıp
E-Posta meralmehmet@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Muhammed SARI
Tarım Ekonomisi Bölümü
E-Posta mehmet.sari@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2594 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı,
 • Lisans, Akdeniz Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Murat KARAOĞLU
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta mmurat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2492 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Nuri AYDOĞAN
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Posta mnaydogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4330 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 1980
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 1999
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyoloji, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Özkan TİMURKAN
Viroloji Anabilim Dalı
E-Posta motimurkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7050 
Posta Adresi Ataturk Universitesi Veteriner Fakultesi Viroloji ABD. Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, 2004
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Hamit ÖZYAZICIOĞLU
Mekanik Anabilim Dalı
E-Posta mehmetoz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4774 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
 • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet PARLAK
Enfeksiyon Hastalıkları
E-Posta mparlak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 0777  7434 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Sait DİLEK
Siyasi Tarih
E-Posta msdilek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2124 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mehmet Semih BİNGÖL
Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
E-Posta semih.bingol@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5130 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Serdar ERCİŞ
Reklamcılık
E-Posta mserdarercis@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7320 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Serdar GÜLTEKİN
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta gultekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4428  4428 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Sinan BAŞAR
İşletme Lisans Programı
E-Posta sinanb@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5719 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Sinan TEMURLENK
Ekonometri Anabilim Dalı
E-Posta msinan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2075 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Anakara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi, Kamu Yönetimi, 1982
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1991

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Suphi ÖZÇOMAK
İstatistik Anabilim Dalı
E-Posta sozcomak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2080 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta takkac@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 1984
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Egitimi, 1989
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Egitimi, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta mtorenek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8132 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 1979
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1988
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tuncer RIZVANOĞLU
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta m.rizvanoglu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet ÜNAL
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta mehmet.unal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8270 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet YILDIZ
Restoratif Diş Tedavisi
E-Posta mehyildiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2772 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta mehmetyilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4155 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2007
 • Doktora, Atattürk Üniversitesi, Nanomalzeme, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet YILMAZ
Devreler ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı
E-Posta mehmet.yilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4788 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
E-Posta mehmetylmz@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YÜKSEL
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta mehmet.yuksel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5808 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği A.B.D,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği A.B.D, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Yusuf GÖGEBAKAN
Tıbbi Biyokimya
E-Posta yusuf.gogebakan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet ZAMAN
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
E-Posta mzaman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8217 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Cografya, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Coğrafya, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta iscan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3662 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Mehmet Zübeyir GÜNEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta mehmetguney@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmetcan UYTUN
Periodontoloji
E-Posta mehmetcan.uytun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3563 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri KOÇAK
Nöroloji
E-Posta mn.kocak@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehpare YENER
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta mehpareyener@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Mehtap AKILLI
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta mehtap.saatoglu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Spor Yöneticiliği, 2009
 • Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap BAYIR
Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Posta mehtap.bayir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1079 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehtap KAVURMACI
İç Hastalıkları Hemşireliği
E-Posta mehtap.kavurmaci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5768 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atattürk Üniversitesi, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehtap TAN
İç Hastalıkları Hemşireliği
E-Posta mtan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1339 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atattürk Üniversitesi, Lisans, 1988
 • Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemş., 1996

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Melda ŞİŞECİOĞLU
Biyoteknoloji
E-Posta msisecioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4453 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Melek EKİNCİ
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
E-Posta ekincim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2603 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Melek FİDAN
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı
E-Posta mbahadir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4076 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Melek GÜÇLÜ
Entomoloji Anabilim Dalı
E-Posta melek.gudek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2326 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, BİTKİ KORUMA,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, entomoloji bilim dalı,
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Melek SARAÇOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta angel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4266  4692 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Melih Can ÜZEL
Periodontoloji
E-Posta melihuzel@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Melih OKCU
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
E-Posta melihokcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2403 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Melik BÜLBÜL
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta bulbulm@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3550 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Melike ARSLAN
Açıköğretim Fakültesi
E-Posta melikeaydemir@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Melike GÜVEN
Deri ve Zührevi Hastalıklar
E-Posta melike.guven@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Melike KAHRAMANLAR
Ağız, Diş ve Çene Radyoloji
E-Posta melikek@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Melike PAK
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
E-Posta melike.pak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 4477  6008 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Hizmet,
 • Lisans, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Psikoloji, 2012
 • Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Hizmet, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Melike SEVİM
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta melike.sevim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4279 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
 • Lisans, Sakarya Üniversitesi, Kimya Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Melike TAŞCİ
Aile Hekimliği
E-Posta melike.tasci@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Melike YAŞAR
Psikoloji
E-Posta melike.yasar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8208 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Melike KARAMAN
Genetik
E-Posta melike.yildiz@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Meltem ALKAN MELİKOĞLU
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
E-Posta mamelikoglu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Meltem SÜMBÜLLÜ
Endodonti
E-Posta meltem.sumbullu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1519 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Meltem ÇETİN
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
E-Posta melcetin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5236 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1999
 • Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 2003
 • Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Meltem KIZILCA ÇORUH
Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
E-Posta mkizilca@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4798 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Meltem KOÇAK
Matematik Eğitimi Bilim Dalı
E-Posta meltem.kocak@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ORAL
Yaşlı Bakımı
E-Posta meltemoral@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5867 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ŞİRİN GÖK
Hemşirelik Esasları
E-Posta meltemsirin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2747 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Hemşirelikte Yönetim, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Memet Suat DEMİR
Gazetecilik Bölümü
E-Posta ibhakars@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7255 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Kampüs Yakutiye/ERZURUM

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Memiş ÖZDEMİR
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
E-Posta ozdemirm@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2576 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 2001
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Memnune ŞENGÜL
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta memnune@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2490 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Menduha SATIR KAYSERİLİ
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta menduha.satir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 246 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi, 2000
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Resim, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Meral KAYA SARI
Geoteknik Anabilim Dalı
E-Posta meral.kayasari@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1159 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1984
 • Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, , 1988
 • Doktora, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Meral KILIÇ
Ebelik
E-Posta meral.kilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1358 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Meral OLTULU
Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı
E-Posta mroltulu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4615 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yapı Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yapı Anabilim Dalı, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Meral ÖZDEMİR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta meral.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mert BİLGİLİ
Göz Hastalıkları
E-Posta mertbilgili@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Merve ACAR
Elektronik Anabilim Dalı
E-Posta merve.acar@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve AKBULUT DEMİRAL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta merve.akbulut@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve AKÇAY
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta merve.akcay@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve ANAPALI
Tıbbi Biyoloji
E-Posta merveanapali@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Merve AYDIN
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta merve.aydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4683 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, ingiliz dili ve edebiyatı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı,

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve ÇAĞLAROĞLU
Göz Hastalıkları
E-Posta merve.aytekin@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve KAYA
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
E-Posta merve.bagdigen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2748 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve BİRKAN
Ortodonti
E-Posta mervebirkan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve ÇELİK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta mervecelik@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve CEYLAN ÇÖREK
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta merve.ceylan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve DURGUNLU
Tıp Fakültesi
E-Posta merve.durgunlu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Merve GEÇİKLİ
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta merve.gecikli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4482 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Merve Hatun ERKAYMAN
Deri ve Zührevi Hastalıklar
E-Posta mervehatun@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Merve İŞCAN YAPAR
Restoratif Diş Tedavisi
E-Posta m.iscanyapar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3882 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Merve KARABULUT
Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta merve.karabulut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8192 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı, 2009
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve KAYAOĞLU
Ortodonti
E-Posta merve.kayaoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2769 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve KOLBURAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta merve.kolburan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6981 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve KORUKCU
Nöroloji
E-Posta merve.korukcu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve Nur ŞAHİNER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta sahinermerve@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve AKTAY
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Posta merve.ozkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5735 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, gazi üniversitesi, gazi üniversitesi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÖZKAYA
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta mdurkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4262 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlköğretim Matematik Eğitimi, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve Pelin DUR
Restoratif Diş Tedavisi
E-Posta mpelin.dur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1793 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve ŞAHİN
Hukuk Fakültesi
E-Posta mervesahin@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve SARIASLAN
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta merve.sariaslan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Merve Seda KARCIOĞLU
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü
E-Posta merve.karcioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2701 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2011
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Merve ŞENOL KOTAN
Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Posta merves@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1352 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Merve YAVAŞ
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
E-Posta merve.yavas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6150 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2010
 • Yüksek Lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kentsel Tasarım, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve YÜCE
Bahçe Bitkileri Bölümü
E-Posta merve.yuce@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2526 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve Zeynep KODAY
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
E-Posta mzkoday@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Meryem AYDEMİR ATASEVER
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Posta meryematasever@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7120 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi,

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Meryem ÇOLAK
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
E-Posta meryem.colak@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Meryem DOYMUŞ
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
E-Posta meryem.doymus@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Meryem KAYA
Aile Hekimliği
E-Posta meryemkaya@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Meryem KAZAYLEK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta meryemk@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Gör. Meryem ODABAŞI
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta meryemodabasi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4677 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Meryem OKUMUŞ
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
E-Posta meryem.okumus@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7322 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,
 • Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalı,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı,
 • Önlisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2006
 • Lisans, Marmara Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Meryem ÖZDEMİR CİHAN
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta meryem.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi K.K.E.F.

Eğitim

 • Lisans, Erzincan Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği, 2012
 • Yüksek Lisans, Ataturk University, Sınıf Öğretmenliği, 2015
 • Doktora, Ataturk University, Sınıf Öğretmenliği, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Meryem ÖZTÜRK
İşletme Lisans Programı
E-Posta meryemozturk@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, muhasebe ve finansman, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, muhasebe ve finansman, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Meryem ŞENGÜL KÖSEOĞLU
Botanik Anabilim Dalı
E-Posta sengulm@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4334 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Meryem Tuba GÖĞEBAKAN
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta tuba.gogebakan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mesliha GEZEN
Yöneylem Anabilim Dalı
E-Posta mesliha.gezen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2310 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mesut BULUT
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta mesutbulut@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mesut Bünyami HALICI
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Posta mhalici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7078 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Mesut CEYLAN
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
E-Posta mesut.ceylan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8255 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji, 2009
 • Yüksek Lisans, Atattürk Üniversitesi, Arkeoloji, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mesut KARABACAK
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Posta mkarabacak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1557 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mesut TAŞKIN
Biyoteknoloji
E-Posta mesut.taskin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4403 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mete ALIM
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta metealim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4229 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mete YAĞANOĞLU
Bilgisayar Mühendisliği
E-Posta yaganoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6056 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği,
 • Lisans, Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2009
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mete YANAR
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
E-Posta myanar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2569 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Bölümü, 1983
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Zootekni, 1985

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mete ZEYNAL
Beyin ve Sinir Cerrahisi
E-Posta drmetezeynal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7111 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Metin AKGÜN
Göğüs Hastalıkları
E-Posta makgun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7442 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1996
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Metin BAYRAK
İktisat Politikası
E-Posta mbayrak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1434 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Metin DEMİR
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
E-Posta metin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6134 
Posta Adresi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Metin İKİZLER
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
E-Posta metinikizler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5181 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Metin İNGEÇ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
E-Posta ingec@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7646 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Metin MİKYAS
Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi
E-Posta mmikyas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2325 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 1978
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri, 1992

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Metin TOSUN
Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller
E-Posta mtosun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2525 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 1989
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarla Bitkileri, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Meva BAYRAK KARSLİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
E-Posta meva.bayrak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4479 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Meva DEMİR KAYA
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
E-Posta meva.demir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8263 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Maltepe Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 2013
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mevlana ÖMEROĞLU
Acil Tıp
E-Posta mevlana.gul@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mevlüt ALBAYRAK
Eczane Hizmetleri
E-Posta mevlutalbayrak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6073 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mevlüt KAPLANOĞLU
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı
E-Posta mkaplan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Geleneksel Türk El Sanatları, 2010
 • Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mevlüt ÖZBEN
Sosyoloji
E-Posta mozben@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8044 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mevlüt ÜNEŞ
İç Hastalıkları
E-Posta mevlut.unes@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mevlüt YÜKSEL
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
E-Posta mevlutyuksel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8101 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tarih, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mevra AYDIN ÇİL
Beslenme ve Diyetetik
E-Posta mevra.aydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5793 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mevşen PİRİMOĞLU DAL
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı (İ.Ö)
E-Posta mevsen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6236 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mihri Sinem BAYRAM DUMLUDAĞ
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
E-Posta sinem.bayram@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5437 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mine AKSOY
Kimya
E-Posta maksoy@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4442 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mine ÇELİK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta mine.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7930 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mine CENGİZ
Psikiyatri Hemşireliği
E-Posta mine.cengiz@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mine EKİNCİ
Psikiyatri Hemşireliği
E-Posta mekinci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2634 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, 1980
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 1985
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mine GÜLABOĞLU
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Posta minegulaboglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5232 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1986
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, BİYOKİMYA ANABİLİM DALI, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, BİYOKİMYA ANABİLİM DALI, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mine KAYA KEHA
Bilim Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta mkeha@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8232 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mine YILDIZ
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta mine.yazici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4255 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Miraç Dilruba GEYİKOĞLU
Elektronik Anabilim Dalı
E-Posta miracg@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Miraç Selcen ÖZKAL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta miracozkal@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mirze Muhammet ÖZEN
Endodonti
E-Posta mirzeozen@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mizrap POLAT
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
E-Posta mizrap.polat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8045 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Moldır ILGISHEVA
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
E-Posta moldir.ilgisheva@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Momen KANJEE
Tıbbi Genetik
E-Posta momenkanjee@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mostafa Abdelaty HASSIBELNABY
Tıbbi Farmakoloji
E-Posta amabdelaty@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mualla GÜRCÜOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu
E-Posta mualla@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4678 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muammer VURAL
İslam Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta muammer.vural@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3664 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 1987
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Müberra KOLAK ÇELİK
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları
E-Posta muberra.kolak@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mücahit BOZALİ
Aile Hekimliği
E-Posta mucahitbozali@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mücahit DİLEKMEN
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
E-Posta dilekmen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4224 
Posta Adresi

Eğitim

 • Önlisans, Giresun Üniversitesi, Eğitim Yüksek Okulu, 1977
 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, 1980
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mücahit MACİT
Üroloji
E-Posta mucahit.macit@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mücella CAN
Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı
E-Posta mccan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8235 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mücella SAVAŞ YALÇIN
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
E-Posta mucella.savas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 135 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi(Devam Ediyor),
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlköğretim Matematik Eğitimi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL
Toprak Bilimi Anabilim Dalı
E-Posta mozgul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2468  2468 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY
Genel Cerrahi
E-Posta mnakcay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7564 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Müge ŞENTÜRK
Kadın Hastalıkları ve Doğum
E-Posta muge.senturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 8659 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Müge YÜCE
Uluslararası İlişkiler
E-Posta muge.yuce@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2155 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2010
 • Yüksek Lisans, Harp Akademileri Komutanlığı, Uluslararası İlişkiler, 2014
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammed Kürşat TİMUROĞLU
Yönetim ve Organizasyon
E-Posta timuroglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2101 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ
Ağız, Diş ve Çene Radyoloji
E-Posta masumbullu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1762 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammed ATAMANALP
Yetiştiricilik Anabilim Dalı
E-Posta mataman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2358 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 25240, ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Çağatay ENGİN
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta cagatay.engin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7987 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Tıp 2004-2010,

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Muhammed CEREN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta mceren@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ÇİFTÇİ
Özel Eğitim Bölümü
E-Posta mciftci@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Cüneyt ŞEKER
Kalp ve Damar Cerrahisi
E-Posta mcuneyt.seker@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Emin DOĞAN
Sanat Tarihi
E-Posta emin.dogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8292 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk-İslam Sanatı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi, 2014
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk-İslam Sanatı, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Emin SOYDAN
İç Hastalıkları
E-Posta muhammed.soydan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Emin SÖZÜAK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta msozuak@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Muhammed Emre IŞIKTAŞ
Radyoloji
E-Posta m.isiktas@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammed Emre KESKİN
Endüstri Mühendisliği
E-Posta emre.keskin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6015 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Enes AYDIN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta menesaydin@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Enes GÜZEL
Hadis Anabilim Dalı
E-Posta mguzel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3607 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Enes SOLAKOĞLU
Nükleer Tıp
E-Posta muhammeds@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih ALAEDDİNOĞLU
Açıköğretim Fakültesi
E-Posta f.alaeddinoglu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri,
 • Yüksek Lisans, Atattürk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih ÇORAPSIZ
Elektrik Makineleri Anabilim Dalı
E-Posta corapsiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4875 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Furkan BARUTCİGİL
Radyoloji
E-Posta furkan.barulcugil@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Furkan ŞAHİN
Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta furkansahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8305 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muhammed GÜLER
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta muhammed.guler@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretin Teknolojileri,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretin Teknolojileri, 2014
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Hakan ÖZDEMİR
Tarım Makineleri Anabilim Dalı
E-Posta ozdemir.m@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2547 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammed Hakan TAŞ
Kardiyoloji
E-Posta mhakantas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 6700 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Halid YENER
Radyoloji
E-Posta myener@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İhsan ÇUBUKCU
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Posta icubukcu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed İkbal TEPELER
İktisat Teorisi
E-Posta muhammed.tepeler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2088 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed İslam ÖZEL
Aile Hekimliği
E-Posta islamozel@grv.atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT
Din Psikolojisi Anabilim Dalı
E-Posta mkizilgecit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2144 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Muhammed KÜÇÜK
Radyoloji
E-Posta kucuk.m@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed KÜPE
Bahçe Bitkileri Bölümü
E-Posta muhammed.kupe@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2641 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2009
 • Yüksek Lisans, Atattürk Üniversitesi, Bağ Yetiştirme ve Islahı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Nedim ŞAHVELET
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
E-Posta msahvelet@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Ozan TABKİ
Enfeksiyon Hastalıkları
E-Posta ozan.tabki@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Recai AKDOĞAN
Dahili Tıp Bilimleri
E-Posta recai.akdogan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muhammed Said GÜL
Hınıs Meslek Yüksekokulu
E-Posta said.gul@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammed Sedat SAKAT
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
E-Posta sedat.sakat@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed SENEMTAŞI
Göz Hastalıkları
E-Posta muhammed.senemtasi@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Sertaç EROĞLU
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Posta msertac.eroglu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Taha TOPCU
Termodinamik Anabilim Dalı
E-Posta taha.topcu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed Talha ÇETİN
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta cetinm@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed TAŞKESENLİGİL
Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta m.taskesenli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8182 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammed Yasin TAŞKESENLİOĞLU
Yakınçağ Tarihi
E-Posta ytaskesen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8102 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muhammed Yusuf Nur NİŞLİ
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta yusuf.nisli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4698 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Halk Bilimi ,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Akif GÜLER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta akif.guler@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Ali AYDIN
Halk Sağlığı Hemşireliği
E-Posta mali.aydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5791 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Ali GÜLLÜCE
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta m.gulluce@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5394 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Marmara Üniversitesi, Hukuk Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Özel Hukuk,
 • Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Tezli Yüksek Lisans,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Özel Hukuk,

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Ali GÜRBÜZ
Histoloji ve Embriyoloji
E-Posta mali.gurbuz@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali TUNÇ
Veterinerlik Bölümü
E-Posta matunc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 741 5230 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇELİK
Tıbbi Biyokimya
E-Posta muhammetc@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet ÇELİK
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta celik.m@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammet Dursun KAYA
Bilgisayar Programcılığı Programı
E-Posta dursun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2635 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1989
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet ELVEREN
Beyin ve Sinir Cerrahisi
E-Posta muhammet.elveren@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muhammet Emin DERTLİ
Bilgisayar Programcılığı Programı
E-Posta emindertli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 711 5415 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 2012
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Haberleşme Bilim Dalı), 2015
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Enerji Mühendisliği İşletim ve Teknolojileri, 2018
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (HABERLEŞME), 2018

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammet Emin KAYSERİLİ
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta m.eminkayserili@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3550 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Ataturk University, resim,
 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi, 1987
 • Yüksek Lisans, Atattürk Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi, 2000
 • Doktora, Atattürk Üniversitesi, Resim-İş Eğitimi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Emin NALDAN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-Posta muhammet.naldan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Emin UZUNYAYLALI
Arap Dili ve Edebiyatı
E-Posta me.uzunyaylali@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8077 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı, 2019
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı Ana bilim Dalı, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Ersegün ERCİŞ
Tekstil ve Moda Tasarımı
E-Posta ersegunercis@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5089 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muhammet Fatih DEMİRTAŞ
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programı
E-Posta mfdemirtas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2290 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölmü, 2006
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sayısal Yöntemler, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Fethi KARABULUT
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
E-Posta muhammet.karabulut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5395 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Furkan DEMİRAL
Radyoloji
E-Posta furkan.demiral@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Furkan TOPALOĞLU
İç Hastalıkları
E-Posta furkan.topaloglu@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muhammet Güray BİZKEVELCİ
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
E-Posta guraybizkevelci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2139 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammet Hamidullah UYANIK
Tıbbi Mikrobiyoloji
E-Posta mhuyanik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 7339 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammet Hanefi PALABIYIK
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta hanefim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3571 
Posta Adresi Atatürk Univ. Ilahiyat Fak. Islam Tarihi ve Sanatları Böl. 25240 ERZURUM

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 1991
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammet Hanifi ERCOŞKUN
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta ercoskun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4486 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi KKEF Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD Kat: 2 No: 219 PK: 25240 Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği, 2001
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlköğretim, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammet Hanifi MACİT
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta hanifimacit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8231 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Felsefe, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Harun OSTA
Enerji Anabilim Dalı
E-Posta harun.osta@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muhammet Hasan YENİCE
Turizm Fakültesi
E-Posta mhasan.yenice@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4688 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Marmara Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği,

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muhammet Kaan YEŞİLYURT
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
E-Posta kaan.yesilyurt@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet KUTLU
İşletme Anabilim Dalı
E-Posta muhammet.kutlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 4477  6017 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Ekonometri,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2013
 • Yüksek Lisans, Erzurum Teknik Üniversitesi, İktisat, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Lütfü KINDIĞILI
Temel Eğitim Anabilim Dalı
E-Posta muhammet.kindigili@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5281 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sanat Tarihi, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sanat Tarihi, 2009
 • Doktora, Atattürk Üniversitesi, Sanat Tarihi, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Nuri CEYLAN
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta muhammet.ceylan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8037 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muhammet ÖZCAN
Muhasebe ve Finansman
E-Posta muhammetozcan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2194 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve finansman,
 • Lisans, Ege üniversitesi, İşletme Bölümü, 2011
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, muhasebe ve finansman, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Taha ACAR
Fen Bilimleri Enstitüsü
E-Posta taha.acar@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Muhammet TATAR
Resim Anasanat Dalı
E-Posta mtatar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5066 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Muhammet TUGAY
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
E-Posta muhammet.tugay@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Uğur ÖZTÜRK
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
E-Posta mugur.ozturk@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Ünal ARVAS
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
E-Posta muhammet.arvas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8124 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammet YAZICI
Kelam Anabilim Dalı
E-Posta mkt@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3594 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet YENİYURT
İktisat Tarihi
E-Posta muhammet.yeniyurt@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet YEŞİLYURT
Dinler Tarihi Anabilim Dalı
E-Posta muhammetyesilyurt@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1689 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Dinler Tarihi,
 • Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2004
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhammet YILDIRIM
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
E-Posta myildir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4175 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1984
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 1987
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, 1992

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet YILDIRIM
Genel Cerrahi
E-Posta muhammet.yildirim@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muharrem ALTUNKAYNAK
Grafik Anasanat Dalı
E-Posta muharrem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5062 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
E-Posta muharremdasdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8133 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1990
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 2000

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Muharrem OĞAN
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Posta muharrem.ogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2318 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhlis MACİT
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
E-Posta mmacit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2573 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin SARIKAYA
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta muhsinbey@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7013 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, 2002
 • Doktora, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Müzik Eğitimi, 2018

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta mborekci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3550 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1982
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1988
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhsine SEKMEN
Sinema Anabilim Dalı
E-Posta muhsine.sekmen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7354 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mukadder ERKAN
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta merkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 8195 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Ataturk University, English Culture ad Literature, 1986
 • Yüksek Lisans, Ataturk University, English Culture and Literature, 1988
 • Doktora, Ataturk University, English Culture and Literature, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mukadder HORASAN
Muhasebe ve Finansman
E-Posta mukadder.horasan@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mükerrem KAYA
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta mkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2794 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı,

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mükerrem YILMAZ
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
E-Posta mukerrem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 741 5230 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 1990
 • Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mülkiye Ezgi İSKENDER
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
E-Posta ezgi.iskender@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mümin Gökhan ŞENOCAK
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Posta mgsenocak@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Münacettin CEVİZ
Kalp ve Damar Cerrahisi
E-Posta mceviz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 8448 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1983
 • Doktora, İstanbul Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, 1992

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Münevver GÜNDÜZ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta mesgice@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5901 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Münevver KILIÇ
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)
E-Posta munevver.kilic@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1743 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Munır ALHOUT
Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
E-Posta munir.alhout@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3808 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Münir KURUDİREK
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta mkdirek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2248 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Murat AKIN
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
E-Posta makin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 415 5120 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 1993

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Murat Ali BİNDESEN
Rekreasyon Bölümü
E-Posta murat.bindesen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2435 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ABD,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Murat ALTUNOK
İç Hastalıkları
E-Posta murat.altunok@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat ARSLAN
Hastalıklar Anabilim Dalı
E-Posta muratars@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2404 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Urunleri Bolumu, 1995
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Ana Bilim Dalı, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Ana Bilim Dalı, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Murat AYDIN
Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı
E-Posta maydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1362 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Murat Barış SEVİNDİK
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı
E-Posta murat.sevindik@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Murat BİNGÖL
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi
E-Posta murat.bingol@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1562 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Murat ÇAKICI
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta mcakici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4406 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 25240/ERZURUM

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya, 2002
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat ÇELİK
Organik Kimya Anabilim Dalı
E-Posta mcelik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4390 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Murat ÇİFTLİ
Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
E-Posta murat.ciftli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 3685 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat DİLMAÇ
Bankacılık Anabilim Dalı
E-Posta mdilmac@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 816 4477  6042 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2006
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, MUHASEBE VE FİNANSMAN, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Murat Emre TERZİOĞLU
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
E-Posta murat.terzioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2485 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Murat Ercüment KESKİNLER
Deprem Araştırma Merkezi
E-Posta murat.keskinler@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Murat Furkan VURAL
İç Hastalıkları
E-Posta mfvural@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Murat GENÇ
Zootekni Anabilim Dalı
E-Posta muratgenc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 7179 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, ZOOTEKNİK ANABİLİM DALI,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, ZOOTEKNİK ANABİLİM DALI, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat Han ER
Fotoğraf Anasanat Dalı
E-Posta murathan.er@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5152 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat KALDIRIMCI
Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta murat.kaldirimci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2239 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 1992
 • Yüksek Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999
 • Doktora, Marmara Üniversitesi, Array, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kamil İNANICI
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta muratk.inanici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 247 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,
 • Doktora, İnönü Üniversitesi, Müzik Öğretmenliği Bölümü,

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Murat KARADAŞ
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
E-Posta murat.karadas@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYABEKİR
Fizyoloji
E-Posta murat.kayabekir@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat KÜLEKÇİ
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Posta mkulekci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2593 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Murat KURNUÇ
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
E-Posta murat.kurnuc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 661 5325  3982 
Posta Adresi

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2009
 • Yüksek Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat KURT
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
E-Posta mkurt@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6163 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce), 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yapı Bilim Dalı, 1998
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Yapı Bilim Dalı, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat KURUDİREK
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
E-Posta mkurudirek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4167 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2005
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fizik, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Murat KURUN
Devletler Hukuku
E-Posta murat.kurun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1569 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2004
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2013
 • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kamu Hukuku, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat OZAN
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Posta murat.ozan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 159 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Murat ÖZDAL
Genel Biyoloji Anabilim Dalı
E-Posta mozdal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5646 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı
E-Posta mozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4356 
Posta Adresi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Matematik, 1994

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Murat ÖZDEMİR
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
E-Posta m.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 661 5801 
Posta Adresi

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman,

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Murat SUBAŞI
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
E-Posta msubasi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 4350 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Murat TAŞKIN
Ortopedi ve Travmatoloji
E-Posta murattaskin@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Murat TEMEL
Atçılık ve Antrenörlüğü
E-Posta murat.temel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 6226