Psikoloji

Vizyon ve Misyon

     Psikoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası akademik standartların üzerinde eğitim vermenin yanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yürüterek evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bölüm öğrencilerini projelerde yer almaya, araştırma konusunda doğrudan doğruya deneyim kazanmaya ve insan gelişimine dair konuları tanımaya yönlendirmek de hedefleri arasında yer alacaktır.      Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlanan ve karmaşıklaşan hayatımızda psikolojinin önemi ve uygulama alanları gittikçe artmaktadır. Bölümümüzün temel amacı insan davranışlarını ve onları doğuran zihin süreçlerini anlamaya yönelik çağdaş psikoloji bilgilerini öğrencilere kazandırmak, bilimsel dsipline ve mesleki yeterliliğe sahip, mesleki etik değerlere bağlı psikologlar yetiştirmek ve psikoloji biliminin ilerlemesine katkı sağlamak olacaktır.      Psikoloji Bölümü eğitimi, akademik ve klinik standartlar çizgisinde işlenen konulara çok yönlü yaklaşmayı ve bu konuları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlar. Akademik eğitimi takip eden klinik deneyimler, edinilen bu bilgilerin dinamik olarak uygulanabilme becerisini güçlendirmeyi hedefler. Araştırma yöntemleri eğitimiyle, öğrencilere araştırma-yürütme ve ilgili araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi kazandırılır. Teoriden pratiğe doğru ilerleyen bu çizgideki genel alan eğitimi, araştırma, proje ve sosyal sorumluluk  içerikli dersler ve farklı bölüm/fakültelerden (Felsefe, Sosyoloji, Tıp Fakültesi; Dahili Tıp Bilimleri,  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalları, vb.) alınabilecek seçmeli dersler ile öğrenciye kendine özgü bir ders programı sentezi yapma imkânı sunacaktır.

DİĞER SAYFALAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi