Sanat Tarihi

Vizyon ve Misyon

Misyon Sanatsal ve kültürel bilgi ve değerler ile donanmış duyarlı ve yetkin öğrenciler yetiştirmek. Türkiye`de sanat tarihi araştırmalarını, disiplinini uluslararası ortama taşımak ve bilimsel gelişmelere açık araştırmacı yetiştirmek. Özerk ve sorgulayıcı düşünceyi benimsetmek, bilgi üretimini evrensel boyuta yaymak. Kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarma bilincini oluşturmak. Ülkemizdeki kültür/sanat birikiminin belgelenmesi bilincini sağlamak. Bu birikimin evrensel ortama katkılarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, tartışmak. Kültür ve sanat varlığının benimsenmesi ve korunması için yönlendirici olmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarında sanat tarihçilerinin görev almasında öncülük etmek. Devlet örgütlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında belirlenecek politikalara kamuoyu oluşturarak katılmaktır.   Vizyon Bölümümüzün uluslararası düzeyde özdeşleri ile paydaş duruma gelmesi. Eğitim kalitesinin çağdaş bilgi teknolojileri ile güncellenerek yükseltilmesi ve uluslararası ölçütlerde bilgi üretilmesi. Lisans ve lisansüstü eğitim programlarında sorgulayıcı ve yaratıcı bilimsel yaklaşımı geliştirecek nitelikte çalışmalarla uluslararası düzeyde sanat tarihi ve diğer sosyal bilimler alanlarında etkin olmak. Kültürel değerlerin halkımızca benimsenmesini ve korunmasını sağlamak.

DİĞER SAYFALAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi