Bilgi Rehberleri

Ders Kayıt

SIK SORULAN SORULAR

DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME) İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK SIK SORULAN SORULAR 

Ders kaydı ne demektir?
Ders kaydı, üniversitemiz bünyesinde yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, ilgili yılın akademik takviminde belirtilen süreler içinde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşen işlemdir.
Ders kaydı nerede yapılır?
Ders kaydı, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılır.
Ders kaydı nasıl yapılır?
Ders kaydı, “Ders Kayıt Bilgi Rehberi”nde yer alan kılavuzda belirtildiği şekilde yapılır.
Ders kayıt işlemlerinde sorumluluk kime aittir?
Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
Ders kayıtları ile ilgili olarak danışmanımla görüşmeli miyim?
Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödeyen öğrencinin kayıt bilgileri OBS üzerinde danışman tarafından onaylanır. Öğrenci tarafından yapılan ders kayıt işlemi danışman tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır. Bu süreç içerisinde danışman öğretim elemanı ile iletişim kurulması yararlı olacaktır.
Süresi İçerisinde ders kaydı yaptıramadım, ne yapmalıyım?
Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanun'da belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvim dikkate alınarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.
Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencinin Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden ders seçip kaydettirmesi ya da danışmanına herhangi bir onay yaptırması gerekiyor mu?
Üniversitemiz programlarında eğitim-öğretim gören tüm öğrencilerin (Üniversiteye yeni kaydolanlar dâhil) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden akademik takvimde yer alan ders kayıt tarihleri içerisinde yalnızca kendi yarıyılına ait dersleri seçmeleri ve danışmanlarına onaylatmaları gerekmektedir.
Güz veya bahar yarıyıllarından birinde veya her ikisinde ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir mi?
Güz veya bahar yarıyıllarından birinde veya her ikisinde ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir.
Haftalık ders programında alttan almam gereken dersler ile çakışan derslerim var, bunları alabilir miyim?
Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri ile tekrar alacakları derslerin haftalık saatlerinin, devamsızlık oranını aşacak şekilde çakışması hâlinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim- öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.
Ders kayıtlarında, dersler arasında öncelik var mıdır?
Öğrenciler, öncelikle FF (başarısız) veya Z (devamsız) harf notu notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız olunan ders mi alınmalıdır?
Herhangi bir dersten Z (devamsız) harf notu notu almış öğrenci, bu derse dersin verildiği ilk yarıyılda/yılda kayıt yaptırmak zorundadır.
Değişim programında aldığım, ancak başarısız olduğum ders varsa ne yapmam gerekir?
Değişim programının uygulandığı kurumdan alıp, başarısız olduğunuz dersi/dersleri yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde kayıtlı olduğu programından alabilir.
Bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?
Bir yarıyılda alınacak derslerin kredi saatleri toplamının üst sınırı 26 kredi saat olmakla birlikte bu sınır kayıtlı olunan programın özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Azami kredi limitinizi kayıtlı olduğunuz programın uygulama esaslarından öğrenebilirsiniz. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Üniversitemizde öğrenim görecek öğrenciler için bu sınır 40 AKTS olarak belirlenmiştir.
Azami kredi limitine Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin kredisi dâhil midir?
Azami kredi limitine Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin kredisi dâhil değildir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Üniversitemizde öğrenim görecek öğrenciler için bu dersler alınabilecek toplam 40 AKTS'ye dâhildir.
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) nedir?
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO); öğrencinin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı notunun ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. 2017-2018 Eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversitemizde öğrenim görecek öğrenciler için her dersin AKTS değeri o dersin başarı notunun ağırlık katsayısıyla çarpılacaktır.
Ders alma işlemi ile Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) arasında bir ilişki var mıdır? 
Ders alma işlemi ile Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) arasında bir ilişki vardır. Bir birini takip eden iki yarıyılda da (üst üste) iki yarıyılda AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.
AGNO'mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki ders/leri tekrar alabilir miyim?
AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, azami kredi sınırını aşmamak kaydıyla alt yarıyıldaki ders/leri alabilirler. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
Üst yarıyıldan ders alabilmenin şartları nelerdir?
Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibarıyla müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, ilave olarak ders alabilirler.
Birinci sınıfın 1'inci yarıyılı sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalamam (AGNO) 2.50'nin üzerinde olursa üst yarıyıldan ders alabilir miyim?
Birinci sınıfın 1 inci yarıyılı (güz) sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.50'nin üzerinde olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.
AGNO barajı nedeniyle yarıyıl/yıl kaybettim, hangi yarıyıl benim için üst yarıyıl oluyor?
Hangi yarıyıla ait ders alma şartlarını yerine getirebiliyorsanız o yarıyıl sizin yarıyılınız olur ve bu yarıyılın en az iki sonrası sizin için üst, en az iki öncesi de sizin için alt yarıyıl olarak tanımlanır.
Danışmanımın kim olduğunu nasıl öğrenebilirim?
ÖBS'deki Öğrenim menüsü altında yer alan "Ders Alma" ekranında danışmanınızın ad ve soy adı yazmaktadır.
Danışmanımla nasıl irtibat kurabilirim?
ÖBS'de yer alan "Mesajlaşma-Mesaj Gönder" ekranı aracılığıyla danışmanınıza ÖBS'de mesaj gönderebilir, danışmanınızın mesajı okuyup okumadığını buradan takip edebilir ve bu ekrandan danışmanınızdan cevap alabilirsiniz.
Öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?
Öğrenci kimlik kartınız hazırlandığında cep telefonunuza sms gönderilecektir. Bu gönderim size ulaştıktan sonra kimliğinizi kayıt yaptırmış olduğunuz fakülte veya yüksekokul öğrenci işleri bürosundan alabilirsiniz.
Öğrenci kimlik kartına her güz dönemi başında yapıştırılan bandrolü nereden alabilirim?
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kimlik kartlarında zaten bandrol bulunmaktadır. Ara sınıf öğrencilerimiz yeni bandrolleri fakülte/yüksekokul öğrenci işleri bürosundan alabilirler.
Birinci sınıf öğrencileri üst sınıftan (ikinci sınıf) ders alabilir mi?
Hayır.
Bir dönemde en fazla kaç kredi ders alabilirim?
ÖBS'deki "Öğrenim-Ders Alma" menüsünden ulaşabileceğiniz sayfanın sonunda yer alan ders alma kurallarında bir dönemde en fazla kaç kredi ders alabileceğiniz yazmaktadır.
Daha önce okuduğum üniversitede aldığım ve yeni kazandığım bölümde ortak olan dersler var, ders kayıtlarında bu dersleri de seçmeli miyim?
Yeni kayıt yaptıran öğrenciler muafiyet talebinde bulundukları dersleri de des alma haftasında seçer ve danışmanına onaylatır. İlgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı çıktıktan sonra öğrencinin muaf olduğu dersler birim öğrenci işleri tarafından ÖBS'ye tanımlanır ve bu ders öğrencinin ders alma listesinden otomatik olarak düşer.
Hangi dersleri seçmem gerektiğini nereden bileceğim?
ÖBS'deki "Öğrenim-Ders Alma" menüsünde yer alan sayfada müfredatınızda yer alan dersler yarıyıllarına göre gösterilmiştir. Hangi derslerin zorunlu hangi dersleri seçmeli olduğu da bu sayfada yazmaktadır.
Üniversitenizi yeni kazandım ders kaydım otomatik olarak mı yapılacaktır?
Hayır, ders kayıt takviminde belirtilen tarihlerde derslerinizi ÖBS'den seçmelisiniz. Seçmiş olduğunuz bu derslerinizi danışmanınıza onaylatmalısınız.
Ders programına nasıl ulaşabilirim?
Ders programları ilgili birimlerin duyuru panolarında veya web sayfalarında ilan edilmektedir. Ayrıca ÖBS'deki "Öğrenim-Ders Programı" menüsünden de ders programınızı öğrenebilirsiniz.
Parolamı unuttuğum için ÖBS'ye giriş yapamıyorum yeni parolamı nasıl oluşturabilirim?
ÖBS Kullanım Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.
Harç ücretini bankaya yatırırken hesap numarası verecek miyim, hangi bankalardan harç ücreti ödeyebilirim?
Harç ücreti öderken hesap numarası belirtmenize gerek yoktur. Ödemeler ÖĞRENCİ NUMARASI (T.C. No. değil) ile yapılmaktadır. Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız. Harç Ücreti Ödeyebileceğiniz Bankalar:Ø Vakıf Bank (Şube, ATM, İnternet Bankacılığı)Ø Halk Bank (Şube, ATM, İnternet Bankacığı)Ø Ziraat Bank (ATM, İnternet Bankacılığı)ÖBS'deki ONLINE HARÇ ÖDEME sayfasından harç ücretinizi kredi kartı veya bankomat kartıyla da ödeyebilirsiniz.Bu işlemi nasıl yapacağınızı öğrenmek için tıklayınız.
Üniversiteniz kampüsünden kablosuz internet ağına nasıl bağlanabilirim, ogr.atauni.edu.tr uzantılı e-posta adresini nasıl alabilirim?
Konu ile ilgili yardım videosunu izlemek için tıklayınız.
ÖBS'deki fotoğrafımı nasıl güncelleyebilirim?
Fotoğraf güncelleme kılavuzu için tıklayınız.
Üniversitenizdeki dersler, sınavlar, değerlendirme, mevzuat hakkında merak ettğim konuları en kısa yoldan nasıl öğrenebilirim?
Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Sık Sorulan Sorular Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi