Bilgi Rehberleri

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yatay Geçişle İlgili Özet Bilgi Nasıl Alabilirim?

Özet bilgi almak için tıklayınız.

 Yatay geçiş nedir?

Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasıdır.

 Kaç türlü yatay geçiş vardır?

Temelde üç tür yatay geçiş vardır. Bunlar;

a) Kurum içi yatay geçiş; aynı yükseköğretim kurumu içerisinde farklı birimlere yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yapılan yatay geçiş)

b) Kurumlar arası yatay geçiş; Farklı yükseköğretim kurumları arasında yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümüne yapılan yatay geçiş)

c) Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş; Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarından yurtiçinde bulunan yükseköğretim kurumları arasında yapılan yatay geçiştir. (Örnek, Yemen San’a Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünden Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümüne yapılan yatay geçiş)

 

Kaç şekilde yatay geçiş yapılabilir?

Yatay geçiş iki şekilde olabilir,

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş; öğrencinin bulunduğu yarıyıl/yıldaki ağırlıklı genel not ortalamasına bağlı olarak yapılan yatay geçiştir.

b) Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yapılan yatay geçiştir.

 

Yatay geçiş için ne zaman başvuru yapabilirim?

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması ile yatay geçiş için ilgili yılın akademik takviminde yer alan tarihler içerisinde; Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş için ise 15 Ağustos’a kadar başvurabilirsiniz.

 Ara dönemde (Bahar Yarıyılında) yatay geçiş yapabilir miyim?

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak önlisans programları (2 yıllık programlar) için ara dönemde (bahar yarıyılında) yatay geçiş yapılmakta, lisans programları (4 yıllık programlar) için yapılmamaktadır.

Merkezi yerleştirme puanı ile hem güz hem de bahar yarıyıllarında yatay geçiş yapılabilmektedir.

 

Hangi sınıflara yatay geçiş yapılmaz?

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

Yatay geçiş için başvuru belgeleri nelerdir?

1-      Dilekçe,

2-      Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı ve tüm derslerini ve bu derslerden aldığı notları gösteren not durum belgesi (transkript)’nin aslı,

3-      Ders içerikleri (ilgili kurumdan onaylı),

4-      Disiplin cezası almadığına dair belge

 

Daha önce kayıt dondurmuştum, yatay geçiş yapabilir miyim?

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 Yatay geçiş yaptıktan sonra hangi sınıfın derslerini alacağım?

Birimler tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonları, yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak, “Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”na göre öğrencinin muaf olacağı ve hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve öğrencinin kayıt yaptıracağı dersleri belirler.

 Vakıf Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler Devlet Üniversitelerine yatay geçiş yapabilir mi?

Vakıf Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, yatay geçiş ile ilgili şartları sağlamaları halinde Devlet Üniversitelerine yatay geçiş yapabilirler. İlgili mevzuat (Bakanlar Kurulu Kararı) gereğince vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine yatay geçiş yapan öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılır.

 İkili öğretimden (II.Öğretimden) örgün öğretime (gündüz öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?

İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

 Örgün öğretimden (gündüz öğretiminden) ikili öğretime (II. Öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?

Yatay geçiş şartları kapsamında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Birinci öğretimden II. Öğretime geçenler, II.Öğretim programları için belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.

 Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir mi?

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi