Sağlık Bilimleri Enstitüsü

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hangi düzeylerde öğrenim görebilirim ?

  Enstitümüzde Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde öğrenim görebilirsiniz.
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimi görebilir miyim?

  Enstitümüzde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alınmaktadır.
 • Lisansüstü öğrenime başvurmak için şartlar ve gerekli evraklar nelerdir?

  Başvuru şartları ve gerekli evraklara ait bilgilere Atatürk Üniversitesi’nin internet sayfasında bulunan “Lisansüstü” butonundan ulaşabilirsiniz. (https://atauni.edu.tr/bilgilendirme)
 • Lisansüstü öğrenime hangi tarihler arasında başvuru yapabilirim?

  Enstitümüzde bulunan lisansüstü programların, her yılın Bahar ve Güz yarılından önce ilan edilen başvuru tarihlerini Atatürk Üniversitesi’nin internet sayfasında bulunan “Lisansüstü” butonundan ulaşacağınız “Süreç Takvimi” menüsünden takip edebilirsiniz. İlan edilen takvim dışında herhangi bir lisansüstü programa başvuru yapamazsınız. (https://bilgirehberleri.atauni.edu.tr/lisansustu/bilgi/#1496318044678-6ab826ec-06ce)
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bulunan Yüksek Lisans/Doktora Programlarına başvuru yapmak için ALES taban puanı kaçtır?

  Enstitümüz Lisansüstü programlarına başvuru yapmak için ALES taban puanları aşağıda ki tabloda belirtilmiştir:

Mezuniyet Derecesi

Başvuru Yapılacak Program

ALES Taban Puanı

Lisans

Yüksek Lisans

55

Yüksek lisans

Doktora 

55

Lisans ( 4 yıllık )

Doktora

85

 

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bulunan Yüksek Lisans/Doktora Programlarına başvuru yapmak için Yabancı Dil taban puanı kaçtır?

  Enstitümüz programlarında Yüksek Lisans programları için Yabancı Dil şartı aranmamakta; Doktora programı başvuraları için 55 ÜDS/YDS/YÖKDİL taban puanı gereklidir. İlgili tablo aşağıda ki gibidir:

Başvuru Yapılacak Program

ÜDS/YDS/YÖKDİL Taban Puanı

Yüksek Lisans

Yabancı dil şartı aranmıyor.

Doktora 

55

 

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bulunan Yüksek Lisans/Doktora Programlarına girebilmek için değerlendirmeler nasıl yapılmaktadır?

  Enstitümüz programlarında Yüksek Lisans/Doktora programları için değerlendirmelerde adaylar, aşağıda ki tabloda belirlenen puan hesaplamaları esas alınarak göre başarı sırasına göre sıralanır, ilan edilen kontenjan sayısı kadar en başarılı adaylar, başvurduğu programa girmeye hak kazanır. İlgili tablo aşağıdaki gibidir:

Başvuru Yapılacak Program

Değerlendirme

Yüksek Lisans

ALES’in %60’ı + Lisans AGNO’sunun %40’ı

Doktora 

ALES’in %60’ı + Yüksek Lisans AGNO’sunun %30’u +

Mülakat Sınavının %10’u.

 

 • Ders kayıt döneminde süreç nasıl işler?

  Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında bulunan Akademik Takvimde belirtilen ders kayıtları haftasında öğrenci danışmanı ile koordineli bir şekilde alacağı dersleri seçer. Ders Onayı haftasında öğrencinin seçtiği dersler danışman tarafından uygun bulunduğu takdirde onaylanır. Ders onayı haftasından bir sonraki hafta olan ders değiştirme haftasında seçilen dersler danışman tarafından değiştirilebilir. Bir öğrenci bir eğitim-öğretim yarıyılında 15 krediden fazla ders alamaz (Uzmanlık Alan Dersi hariç).
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gördüğüm lisansüstü programdan kayıt sildirmek/kayıt dondurmak/kayıt açtırmak istiyorum ne yapmalıyım?

 • Kayıt sildirme talebinizi belirten bir dilekçe ile Anabilim Dalı Başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

 • Kayıt dondurma işlemleri; iki yarıyıl kayıt dondurma başvurularında ders kaydı şartı aranmaz. Ancak bir yarıyıl kayıt dondurma işlemleri DERS KAYDI YAPMIŞ OLMAK şartı ile yapılır. Bundan dolayı kayıt dondurma talebinde bulunan bir öğrenci kayıt dondurmak istediği yarıyıl süresini ve gerekçesini dilekçesinde açıkça belirtmelidir. Tüm kayıt dondurma başvuruları ilgili eğitim-öğretim yarıyılının İLK ON İŞ GÜNÜ içinde yapılır.

 • İki eğitim-öğretim yarıyılı kayıt dondurma işleminden sonra kayıt dondurduğunuz ikinci yarıyılın kaydını açtırmak için ilgili yarıyılın ders kaydı haftasından önce bir dilekçe ile Anabilim Dalı Başkanlığınıza başvuru yapmanız gerekmektedir.

 • Kayıt sildirme/kayıt dondurma/kayıt açtırma talebiniz Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve sonucu öğrenciye ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilir.

 • Tez Dönemine başlayabilmek için en az kaç ders/kredi almam gereklidir?

  Lisansüstü öğrenim görüp tez dönemine başlamak isteyen öğrencilerden, Enstitümüze  kayıt yaptıran öğrenciler en az 1 Seminer 7 ders/21 kredi başarıyla tamamlamak zorundadır.
 • Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girebilirim?

  Doktora Yeterlik Sınavına, yükümlü olduğunuz krediyi tamamlamak koşuluyla; Aralık-Ocak ve Haziran-Temmuz olmak üzere yıl içerisinde iki dönemde girebilirsiniz.
 • Ders seçiminde aldığımız Uzmanlık Alan Dersi, Seminer, Tez Çalışması derslerinin AGNO’ya etkisi var mıdır?

  Uzmanlık Alan Dersi, Seminer, Tez Çalışması derslerinin AGNO’ya etkisi yoktur.
 • Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunma Sınavına girip başarılı oldum, mezuniyet işlemleri için ne yapmalıyım?

  İlgili evrakları Enstitü Müdürlüğümüzden alabilirsiniz.
 • İl dışındayım, Öğrenci Belgesi, Transkript,  Diploma gibi belgelerimi nasıl alabilirim?

 • Enstitümüzden talep ettiğiniz Öğrenci Belgesi, Transkript belgelerinizi şahsen veya vekalet vereceğiniz bir kişi aracılığı ile alabilirsiniz. Posta ya da faks yoluyla Enstitümüzden herhangi bir belge verilmemektedir.

 • Diploma, yalnızca diploma sahibinin Enstitümüze şahsen veya vekalet yoluyla yapacağı başvuru ile verilmektedir.