Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümlerimiz

SOSYAL HİZMETLER

Dr. Öğr. Üyesi Lokman Cerrah           +90 442 816 6012 -Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Karakuş Umar    +90 442 816 5947

Arş. Gör. Melike Pak                           +90 442 816 6013 

Sümeyra GÜLCÜ                               +90 442 816 60 20 Bölüm Sekreteri 


Sosyal  Hizmet Lisans Programının amacı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.

Sosyal Hizmet Bölümü Çalışma Alanları:

Mezunlar, görev aldıkları kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. “Sosyal Çalışmacı” unvanı ile korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümü, bu sorunların toplumsal olarak engellenmesi ve çözülmesi için, kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalar yapar.

Sosyal Hizmet  Bölümü Mezunları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda, DPT’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, körler ve sağırlar okullarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler. Son dönemlerde okullarda da aynen PDR servisi gibi hizmet veren sosyal çalışmacı istihdamı üzerinde de çalışılmaktadır. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi açma hakları da vardır.