Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Vizyon ve Misyon

MİSYONUMUZ

Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu; sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, insan sağlığına önem veren, nitelikli, iletişim ve sorumluluk duygusu güçlü olan, kendi alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip eden tıbbi sekreterleri yetiştirerek eğitimin kalitesini yükseltmek ve böylece mesleği en üst seviyeye çıkartmak, sağlık sektöründe nitelikli ara eleman yetiştirmenin yanı sıra aranan eleman yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Narman Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programı bu misyon doğrultusunda kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sekretarya hizmetlerini yürütebilen; tıbbi terminolojiye hakim, hastalıkların kayıt, tanı, teşhis tedavileri ve taburculuk ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistikî dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen ve arşivi düzenleyip, geliştirebilen; hastalıkları uluslararası sınıflandırma sistemlerine (ICD) göre kodlama işlemlerini yapabilen; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü tıbbi yazışmalarını ve iletişimini sağlayabilen; tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derleme, düzene koyma ve diğer araştırıcıların hizmetine sunma gibi görevleri etkin bir şekilde yerine getiren; sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, mesleki açıdan yetkin, etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahip, toplumsal değerlere saygılı, Atatürk İlke ve Devrimlerini rehber edinmiş, çağdaş, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilke ve değerlerine bağlı Tıbbi Sekreterler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Sağlık hizmetlerinin multidisipliner yapısı içerisinde bilgi-belge hizmetlerinden sorumlu olarak önemli bir role sahip olan tıbbi sekreterlerin eğitim aldığı bu program hızla değişen, gelişen bilimsel ve sosyal koşullara kolayca adapte olan, halk sağlığına, çevre sorunlarına ve mesleki etik sorumluluklarına duyarlı, alanında lider ve nitelikli sağlık personeli yetişmesine destek veren, en iyi yardımcı sağlık hizmetini sunan Tıbbi Sekreterler yetiştirilmesinde öncü bir eğitim kurumu olmak ve “En İyiye” ulaşmaktır.DİĞER SAYFALAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi