Atatürk Üniversitesi

ATA-AÖF 2018-2019 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVI GÖREV TALEBİ DUYURUSU

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan 2018-2019 Güz Dönemi Ara Sınavında görev almak isteyen akademik ve idari personelin en geç 31 Ekim 2018 Çarşamba gün sonuna kadar Atatürk Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (https://gis.atauni.edu.tr) üzerinden görev talebinde bulunmaları yapılacak sınav organizasyonu açısından önem arz etmektedir.

Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev talebinize binaen verilen görevi onayladıktan sonra mücbir sebepler dışında yapılan görev iadeleri "görev ihmali" olarak değerlendirilmektedir.

Önemli Notlar:
     1. Sınav tüm sınav merkezlerinde üç(3) oturum halinde gerçekleştirilecektir.
     2. Kurum temsilcisi olarak şehir dışında görev alacak öğretim üyeleri 30 Kasım-3 Aralık 2018 tarihleri arasında görevli olacağından belirtilen tarihler için ders yükü yazılamayacaktır. Birimlerin kabul etmesi hâlinde ilgili tarihlere denk gelen dersler için telafi programı yapılabilir. Ayrıca yapılacak olan görev için izin başlangıç tarihinde değişiklik yapılamamaktadır.
    3. Kurum temsilcileri toplantısına katılım zorunlu olup, toplantı yeri ve tarihi görevlilere sistem üzerinden mesaj yoluyla bildirilecektir.
        Bu konuların görev talebinde bulunacaklar açısından dikkate alınması mağduriyet oluşmaması adına önemlidir.

Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı