Bilgi ve Belge Yönetimi

BÖLÜM TANITIMI / ABOUT US

Bölümümüz Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne bağlı 14 bölümden biri olup, Yükseköğretim Kurulu’nun 11.08.1994 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Kütüphanecilik Bölümü adıyla kurulmuştur. 2007 yılında alınan bir kararla da, ülkemizdeki diğer bölümler gibi adı Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Bölümümüzün amacı, bilginin önemini artırarak ekonomik bir güç haline geldiği bilgi çağında, bilginin denetiminin ve bilgi iletişiminin öneminin farkındalığı ile her tür ortamda kayıtlı bilginin gereksinim duyanlara en kolay, en ekonomik ve en hızlı biçimde ulaştırılması yolunda bilginin   üretimine, erişimine, düzenlenmesine, yeniden biçimlenmesine, yorumlanmasına,  yayınlanmasına ve iletilmesine yönelik bilgi   hizmetlerini yürütebilecek, yönlendirebilecek ve geliştirecek düzeyde  nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içinde Edebiyat Fakültesi Binası’nda faaliyet gösteren bölümümüzde eğitim dili Türkçe olup, eğitim süresi 4 yıldır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunları;

Kamu ve özel kurumların bünyesinde bulunan her tür kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri ile arşivlerde istihdam edilmektedir. Bilgi pazarının her geçen gün çeşitlendiği günümüzde, kütüphaneciler ayrıca  bilgi yöneticileri, sistem kütüphanecileri, ağ bilgi uzmanları gibi değişik pozisyonlarda, İnternet hizmet birimlerinin çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetme, veritabanları oluşturma ve geliştirme, bilgi üretim ve iletişim alanında hizmet veren özel sektör kuruluşlarında bilgi uzmanı ve danışmanı olarak görev alabilmektedirler.

Bölümümüz için son beş yıla ait tavan ve taban puanları şöyledir:
2013

2012


2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As in other library science departments in Turkey, name of our department has been changed as Information and Record Management in 2007 as per the concerned decision of the Higher Education Council, and our educational program has been restructured accordingly. Our department aims to enhance the significance of information and bring up manpower qualified to operate, direct and develop information services for the production, access, arrangement, remodeling, interpretation, publishing and transfer of the information for providing information recorded in any type of environment to the requiring parties most easily and in an economic and rapid way in an information age when the information has become an economic power, based on the awareness of information control and communication. 
Our department is active in Atatürk University Faculty of Letters. Also, language of education is Turkish and training period is 4 years.
Graduate student from Information and Record Management,
Any type of library located in public and private organizations employs documentation and information centers and archives. In an age when information market varies day by day, librarians and information administrators can participate as information experts and consultants in private sector organizations in various positions such as information administrators, system librarians, network information experts in various stages of internet service units (web page design and arrangement, developing and administering search engines and developing and producing databases) in information production and communication area.