Rektörlük

Atatürk

KRONOLOJİ

 • 1881 » Selanik`te doğdu.
 • 1893 » Askeri Rüştiye`ye girdi ve Kemal adını aldı.
 • 1895 » Selanik Askeri Rüştiyesi`ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi`ne girdi.
 • 1899 Mart 13 » İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
 • 1902 » Harp Akademisi`ne girdi ve burada gazete çıkardı.
 • 1905 Ocak 11 » Harp Akademisi`ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam`a 5. Ordu`nun 30. Süvari Alayı`nda staj yapmak için atandı.
 • 1906 Ekim » Şam`da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti`ni kurdu. Şam`da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu
 • 1908 Temmuz 23 » Meşrutiyet`in ilan edilmesi için çalışmaları.
 • 1909 Mart 31 » 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
 • 1911 Eylül 13 » Mustafa Kemal, İstanbul`a Genelkurmay`a naklen atandı.
 • 1911 Kasım 27 » Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
 • 1912 Ocak 9 » Mustafa Kemal, Trablusgarp`ta Tobruk saldırısını yönetti.
 • 1913 Ekim 27 » Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği`ne atandı.
 • 1914 Mart 1 » Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.
 • 1915 Şubat 2 » Mustafa Kemal, Tekirdağı`nda 19. Tümeni kurdu.
 • 1915 Şubat 25 » Mustafa Kemal`in Maydos`a gidişi.
 • 1915 Nisan 25 » Mustafa Kemal, Arıburnu`nda İtilaf Devletleri`ne karşı koydu.
 • 1915 Haziran 1 » Mustafa Kemal`in Albaylığa yükselişi.
 • 1915 Ağustos 9 » Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı`na atandı
 • 1915 Ağustos 10 » Mustafa Kemal, Anafartalar`dan düşmanı geri attı.
 • 1916 Nisan 1 » Mustafa Kemal`in Tuğgeneralliğe yükselişi.
 • 1916 Ağustos 6 » Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş`u düşman elinden kurtardı.
 • 1917 Eylül 20 » Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.
 • 1917 Ekim » Mustafa Kemal, İstanbul`a döndü.
 • 1918 Ekim 26 » Mustafa Kemal, Halep`in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.
 • 1918 Ekim 30 » Mondros Mütarekesi`nin imzalanması.
 • 1918 Ekim 31 » Mustafa Kemal`in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı`na atanması.
 • 1918 Kasım 13 » Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı`nın kaldırılması ve Mustafa Kemal`in İstanbul`a dönüşü.
 • 1919 Nisan 30 » Mustafa Kemal`in Erzurum`da bulunan 9. Ordu Müfettişliği`ne atanması.
 • 1919 Mayıs 15 » İzmir`e Yunan`lıların asker çıkarması.
 • 1919 Mayıs 16 » Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul`dan ayrıldı.
 • 1919 Mayıs 19 » Mustafa Kemal, Samsun`a çıktı.
 • 1919 Haziran 15 » Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.
 • 1919 Haziran 21 » Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi`ne çağırdı.
 • 1919 Temmuz 8 / 9 » Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)
 • 1919 Temmuz 23 » Mustafa Kemal`in başkanlığı altında Erzurum Kongresi`nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)
 • 1919 Eylül 4 » Mustafa Kemal`in başkanlığı altında Sivas Kongresi`nin toplanması ve 11 Eylül`de sona ermesi.
 • 1919 Eylül 11 » Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı`na saçildi.
 • 1919 Ekim 22 » Amasya Protokolü`nün imzalanması.
 • 1919 Kasım 7 » Mustafa Kemal, Erzurum`dan milletvekili seçildi.
 • 1919 Aralık 27 » Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye`yle birlikte Ankara`ya geldi.
 • 1920 Mart 20 » İstanbul`un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal`in protestosu, Ankara`da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
 • 1920 Mart 18 » İstanbul`da Meclis-i Mebusan`ın son toplantısı.
 • 1920 Mart 19 » Mustafa Kemal tarafından Ankara`da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.
 • 1920 Nisan 23 » Mustafa Kemal, Ankara`da Türkiye Büyük Millet Meclisi`ni açtı.
 • 1920 Nisan 24 » Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
 • 1920 Mayıs 5 » Mustafa Kemal`in başkanlığında ilk Hükümet`in toplantısı.
 • 1920 Mayıs 11 » Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
 • 1920 Mayıs 24 » Mustafa Kemal`in cezası Padişah tarafından onaylandı.
 • 1920 Ağustos 10 » Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması`nın imzalanması.
 • 1920 Ocak 9 / 10 » Birinci İnönü Savaşı.
 • 1921 Ocak 20 » İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu`nun esas maddelerinin kabulü.
 • 1921 Mart 30 / Nisan 1 » İkinci İnönü Savaşı.
 • 1921 Mayıs 10 » Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi`nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu`nun kurulması ve Mustafa Kemal`in Grup Başkanlığı`na seçilmesi.
 • 1921 Ağustos 5 » Mustafa Kemal`e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
 • 1921 Ağustus 22 » Mustafa Kemal`in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı`nın başlaması.
 • 1921 Eylül 13 » Sakarya Meydan Savaşı`nın kazanılması.
 • 1921 Eylül 19 » Mustafa Kemal`e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal`in Gazi ünvanını alması.
 • 1922 Ağustos 26 » Gazi Mustafa Kemal`in Kocatepe`den Büyük Taarruz`u yönetmesi.
 • 1922 Ağustos 30 » Gazi Mustafa Kemal`in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı`nı kazanması.
 • 1922 Eylül 1 » Gazi Mustafa Kemal`in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz`dir, İleri !" emrini vermesi.
 • 1922 Eylül 9 » Türk Ordusu`nun İzmir`e girmesi.
 • 1922 Eylül 10 » Gazi Mustafa Kemal`in İzmir`e gelişi.
 • 1922 Ekim 11 » Mudanya Mütarekesi`nin imzalanması.
 • 1922 Kasım 1 » Gazi Mustafa Kemal`in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.
 • 1922 Kasım 17 » Vahdettin`in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul`dan kaçması.
 • 1923 Ocak 29 » Gazi Mustafa Kemal`in Latife Hanım`la evlenmesi.
 • 1923 Temmuz 24 » Lozan Antlaşması`nın imzalanması.
 • 1923 Ağustos 9 » Gazi Mustafa Kemal`in Halk Fırkası`nı kurması.
 • 1923 Ağustos 11 » Gazi Mustafa Kemal`in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı`na seçilmesi.
 • 1923 Ekim 29 » Cumhuriyet`in ilan edilmesi.
 • 1923 Ekim 29 » Gazi Mustafa Kemal`in ilk Cumhurbaşkanı olması.
 • 1924 Mart 1 » Gazi Mustafa Kemal`in Büyük Millet Meclisi`nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemes
 • 1924 Nisan 20 » Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu`nun kabul edilmesi.
 • 1925 Şubat 17 » Aşarın kaldırılması.
 • 1925 Ağustos 24 » Gazi Mustafa Kemal`in ilk defa Kastamonu`da şapka giymesi.
 • 1925 Kasım 25 » Şapka Kanunu`nun Büyük Millet Meclisi`nde kabul edilmesi.
 • 1925 Kasım 30 » Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
 • 1925 Aralık 26 » Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
 • 1926 Şubat 17 » Türk Medeni Kanunu`nun kabulü.
 • 1927 Temmuz 1 » Gazi Mustafa Kemal`in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul`a gitmesi.
 • 1927 Ekim 15 / 20 » Gazi Mustafa Kemal`in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı`nda tarihi Büyük Nutku`nu söylemesi.
 • 1927 Kasım 1 » Gazi Mustafa Kemal`in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı`na seçilmesi.
 • 1928 Ağustos 9 » Gazi Mustafa Kemal`in Sarayburnu`nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
 • 1928 Kasım 3 » Türk Harfleri Kanunu`nun Büyük Millet Meclisi`nde kabul edilmesi.
 • 1931 Nisan 15 » Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu`nun kurulması.
 • 1931 Mayıs 4 » Gazi Mustafa Kemal`in 3.kez Cumhurbaşkanlığı`na seçilmesi.
 • 1932 Temmuz 12 » Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu`nun kurulması.
 • 1933 Ekim 29 » Gazi Mustafa Kemal`in Cumhuriyet`in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
 • 1934 Kasım 24 » Gazi Mustafa Kemal`e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
 • 1935 Mart 1 » Atatürk`ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı`na seçilmesi.
 • 1937 Mayıs 1 » Atatürk`ün çiftliklerini Hazine`ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi`ne bağışlaması.
 • 1938 Mart 31 » Atatürk`ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği`nin ilk resmi duyurusu.
 • 1938 Eylül 15 » Atatürk`ün vasiyetnamesini yazması.
 • 1938 Ekim 16 » Atatürk`ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.
 • 1938 Kasım 10 » Atatürk`ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)
 • 1938 Kasım 11 » İstanbul Şehir Meclisi`nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı`nın çekilmesi.
 • 1938 Kasım 12 » Atatürk`ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu`nda toplanması.
 • 1938 Kasım 13 » Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk`ün kurduğu Cumhuriyet`i koruyacaklarına ant içmeleri.
 • 1938 Kasım 14 » Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
 • 1938 Kasım 15 » Hükümet Atatürk`ün Ankara`da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
 • 1938 Kasım 16 » İstanbul`lular Atatürk`ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu`ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
 • 1938 Kasım 19 » Büyük bir törenle, Atatürk`ün Dolmabahçe`den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu`na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit`e kadar götürülen tabut, oradan Ankara`ya yolcu edildi.
 • 1938 Kasım 20 » Atatürk`ün sevgilinaşı Ankara`ya ulaştı ve Ankara`da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara`lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
 • 1938 Kasım 21 » Atatürk`ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi`ndeki Geçici Kabre konulması.
 • 1938 Kasım 25 » Atatürk`ün vasiyetnamesinin açılması.
 • 1938 Aralık 26 » Atatürk`ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.
 • 1953 Kasım 4 » Atatürk`ün Geçici Kabri`nin açılması.
 • 1953 Kasım 10 » Atatürk`ün cenazesinin Anıt-Kabir`e nakledilmesi.