Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetimden Mesaj

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, evrensel değerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmek, öğrencilerini ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriyle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi üretecek biçimde kullanmalarını sağlamak misyonu ile hareket eden bir Lisansüstü eğitim kurumudur. Misyonu doğrultusunda eğitim-öğretim hizmetlerini, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürütme gayreti içindedir. Enstitümüz, 1982 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne aralıksız olarak Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini yaygınlaştırarak sürdürmekte, Sosyal Bilimler alanında önemli bilimsel araştırmaların yapılmasına öncülük etmektedir.

Çağdaş bilimin gerekliliklerini karşılayacak bilimsel bilgi ile donanmış akademisyenleri bünyesinde barındırmakta olan Enstitümüz, 2016-2017 Öğretim Yılı itibariyle 39 Anabilim dalı ve 70’i aşkın bilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi gerçekleştirmektedir. Enstitümüz; sahip olduğu öğretim üyesi potansiyeli ile onların bilgi ve birikimlerini genç bilim insanlarına aktarmalarını sağlamakla görevli bir üst birimdir.

Enstitümüzde halen kayıtlı 5898 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunlardan 3573 âdeti Yüksek Lisans, 1292 âdeti Doktora, 998’i Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci öğretim ve Uzaktan Eğitim olmak üzere) öğrencisidir. Yine otuz iki (32) ülkeye mensup 16’sı Tezsiz olmak üzere 212’si Yüksek Lisans, 206’sı Doktora, toplam 418 yabancı uyruklu öğrenci Enstitümüzde kayıtlı bulunmaktadır. Enstitümüz çevre illerimizdeki üniversiteleri yetiştirdiği elemanları ile desteklediği gibi, onlarla birlikte yürüttüğü ortak programlarla gelişmelerine katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede 16 programda destekleyici enstitü konumundadır. Halen farklı programlarda görevlendirilmiş ve 35. madde ile Üniversitemize naklen gelmiş 111 Araştırma Görevlisi mevcuttur.

2003 yılından beri düzenli olarak Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yayımlanan Enstitü dergimiz, 2016 yılı içerisinde çıkardığı dört sayısıyla takip edilen bir dergi olmayı hak etmiş olup, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Uluslar arası veri tabanı EBSCO Publishing Inc., ve ASOS Index tarafından dizinlenmekte ve tam metin olarak yayımlanmaktadır. Ayrıca üniversitemiz e-dergi portalında da tam metin olarak dizinlenmekte, makale teslim, kabul ve onay işlemleri bu portal üzerinden yapılmaktadır.

Lisansüstü öğrenci alımları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla ve bütün enstitülerle birlikte otomasyon sistemi üzerinden yapılmakta ve adaylara üç bölüm tercihi yapma imkânı sağlanmaktadır. Öğrenci ders kayıtları da otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Yine öğrencilerin bütün işlemleri Enstitü Web sayfası üzerinden önceden hazırlanmış ve kalite belgeli formlar üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca Enstitü salonunda öğrencilerin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla, internet bağlantılı bilgisayar ünitesi bulunmaktadır. Enstitümüz lisansüstü öğrencilerinin hazırlamış oldukları tezler, Enstitü logosunun basılı olduğu tez kapakları ile ciltlenmektedir. Yine tezler için bir CD arşivi de oluşturulmuştur.

Büyük bir sorumluluk ve özveriyle; üstün nitelikli, çağdaş, özgüvenli, aklı ve bilimsel düşünceyi ilke edinmiş insanlar yetiştirmek, katılımcı ve çağdaş anlayışla evrensel değerlere bağlı lisansüstü programlarıyla değişik birimlerin uzman ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğümüz tüm çalışmaların etkin sonuçlar vermesi en büyük dileğimizdir....

Prof. Dr. Sait UYLAŞ


Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

ÖNCELİKLİ ARAŞTIRMA ALANLARI

YÖKSİS KAYDI BULUNMAYANLAR

LİSANSÜSTÜ ETKİNLİKLER (SEMİNER, SAVUNMA, TİK) KLAVUZU

DOKTORA PROGRAMLARINDAN MEZUNİYET İÇİN MAKALE ŞARTI

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi