Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Sait UYLAŞ
(Müdür - Kurul Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ
(Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERKAL

(Müdür Yardımcısı)

Prof.Dr. Fazlı POLAT
Yönetim Kurulu Üyesi (İlahiyat Fak.)

Prof. Dr. Ahmet BEŞE
Yönetim Kurulu Üyesi (Edebiyat Fak.)

Prof. Dr. Naci İSPİR
Yönetim Kurulu Üyesi (İletişim Fak.)

Mehmet ULUĞ
Enstitü Sekreteri - Raportör