Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÖNETİM

AKADEMİK KURUL

ENSTİTÜ KURULU

Prof.Dr. Sait UYLAŞ

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERKAL

Müdür Yardımcısı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ahmet SARI

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk

Prof. Dr. Nevzat H. YANIK

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU

Arkeoloji Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Dündar ALİKILIÇ

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Saliha KODAY

Coğrafya Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM

Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Nevzat CAN

Felsefe Anabilim Dalı Bşk.

Doç. Dr. Kamil CİVELEK

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Mukadder ERKAN

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Hadi BAK

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ

Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Nuray KARACA

Sosyoloji Anabilim Dalı Bşk.

HUKUK FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEMİZ

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Metin İKİZLER

Özel Hukuk Anabilim Dalı Bşk.

İKTİSADİ VE   İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ömer Selçuk EMSEN

İktisat Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU

İşletme Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Şükrü NİŞANCI

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Erkan OKTAY

Ekonometri Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Üstün ÖZEN

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim D. Bşk.

Prof. Dr. Fehim BAKIRCI

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Bşk.

İLAHİYAT   FAKÜLTESİ

Prof. Dr. M.Zeki İŞCAN

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Osman ELMALI

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim D.Bşk.

Prof. Dr. Osman GÜRBÜZ

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim D.Bşk.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Naci İSPİR

Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Bşk.

Pof. Dr. Adem YILMAZ

Radyo-Tv. ve Sinema Anabilim Dalı Bşk.

Prof Dr. Fatma GEÇİKLİ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Hakan TEMİZTÜRK

Gazetecilik Anabilim Dalı Bşk.

TURZİM FAKÜLTESİ

Prof .Dr. Gökalp Nuri SELÇUK

Turizm İşletmeciliği