Atatürk Üniversitesi

ÜNİVERSİTEMİZ LİSANSÜSTÜ SÜREÇLERİ DİJİTALİZE EDİLDİ

Lisansüstü eğitim süreçlerinin tüm aşamaları, ATABAUM ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının yoğun çalışmaları neticesinde dijitalize edilerek Öğrenci Bilgi Sistemi içerisine dahil edildi. Enstitülerin tümünü kapsayan sistem, özellikle iş yükünü azaltması, lisansüstü eğitimi içerisindeki aşamaları kurallar ile birbirine bağlayıp belirginleştirmesi, danışman ve öğrenciye süreçlerde rehberlik etmesi gibi özellikleri ile tamamen sistematik hale getirilmiş kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkmaktadır.

Sistemin tanıtımı için ilk toplantı 09.01.2019 çarşamba günü Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Medine GÜLLÜCE’nin başkanlığında ATABAUM eğitim sınıfında düzenlendi. Toplantıya enstitü öğrenci işleri yetkilileri ve sekreterleri katıldı. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Metin SAYGILI ve ATABAUM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYDIN’ın sunumları ile yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin 01.01.2019 tarihinden itibaren Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmesi uygulamasına başlanıldığı, Bahar dönemi ders kayıtları ile birlikte derslerini başarı ile tamamlamış ve henüz seminer veya tez önerisi aşamasına geçmemiş öğrencilerin etkinlik takip işlemleri için sistemin kullanıma açılacağını belirten ATABAUM OBS Yazılım Birimi sorumlusu Öğretim Görevlisi Metin MİKYAS, sistemin dijital arşiv niteliği taşıdığı hususunun da gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Öğrenci Bilgi Sistemi, Ders Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Üniversite Bilgi Sistemi, E-Posta Yönetim Sistemi ve Destek Takip Sistemi gibi birden fazla sistemin birlikte çalışmasını gerektiren bu ve bunun gibi yeni yapılacak uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için yazılımların üniversitemize ait olması gerektiğine vurgu yapan ATABAUM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilal USANMAZ, süreçlerin dijitalize edilmesinde büyük emekleri geçen üniversitemiz kadrosundaki profesyonel yazılım mühendislerinin de varlığına dikkat çekti.
Paylaş Paylaş Paylaş