Atatürk Üniversitesi

TÜRK MASAL KÜLLİYATI-I (TÜMAK-I) PROJESİ

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından kültürel değerlerimizi, birikimlerimizi ve tecrübelerimizi gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 2019 yılında 3  yıl süreli kurum içi kapsamlı “Türk Masal Külliyatı-I (Türkiye Sahası) Projesi” başlatılmıştır.

Proje kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türk Dil Kurumu Başkanlığı arasında 04/05/2019 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmış ve proje 767 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım programına alınmıştır.    

Projenin amacı, Türkiye sahası masallarının bilimsel bir şekilde derlenmesi, toplanması ile sözlü ve yazılı masal külliyatı oluşturmaktır. Türkiye sahası üzerinde yapılmış lisans, lisansüstü tezler, derlemeler, yayınlar ve konuyla ilgili bütün masal çalışmaları proje kapsamında değerlendirilecektir.  Daha önce yapılan masal araştırmalarını bir çatıda toplayan, eksik kalmış çalışmaları tamamlayan bu proje ile Türk anlatı geleneğinin önemli bir parçası olan masalların öğrenilmesi, kültürel miras bağlamında bir farkındalık oluşturulması ve sonraki çalışmalara ilham kaynağı olması sağlanacaktır.

Türk toplumunun kültürel kodlarının ve insanlığın ortak değerlerinin yaşatılması amacıyla başlatılan bu proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.masal.gov.tr genel ağ sayfası üzerinden erişilebilmektedir.  

Paylaş Paylaş Paylaş