Bilgi Rehberleri

ÜCRET TAHSİL & İADE

2020-2021 Yaz Okulu Ücretleri

a) Yaz okulu ders ücreti, öğrencinin derslere yapmış olduğu ön kayıt işlemine bağlı olarak sistem tarafından hesaplanacak ve banka tarafından tahsil edilecektir.

b) Gerekli hallerde ücret iadesi yapabilmek için ders ön kayıt ekranından öğrencilerden kendi IBAN numaraları alınacaktır.

c) Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden önkayıt tarihleri arasında yaz okulunda alacakları ders/ler için ön kayıt yaptıracaklar ve bu derslere ait yaz okulu ücretlerini Öğrenci Bilgi Sisteminde “Harç İşlemleri” menüsü altında yer alan “Online Harç Ödeme” ekranı aracılığı ile ödeyebilecekleri gibi, herhangi bir hesap numarası vermeden öğrenci numaralarını belirterek Halk Bankası veya Vakıflar Bankası şubeleri ile ATM’lerinden de ödeyebileceklerdir. Hesap numarasına yatırılan ücretlere bağlı olarak herhangi bir ders alma işlemi yapılamayacaktır.

ç) Ders kayıtlarını onaylatarak kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere,  kesin olarak açılan bu ders/dersleri almaktan vazgeçseler dahi, ücret iadesi yapılmayacaktır.

d) Herhangi bir sebeple açılmayan derslerin veya kesin kayıt yapılmayan derslerin ücret iade işlemleri, BAUM tarafından verilecek olan tahsilat listeleri üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile ilgili öğrencilerin IBAN numaralarına yapılacaktır.

e) Yaz okulu uygulanan birimlerde açılan dersler için yatırılan ücretler BAUM tarafından her bir birim için ayrı ayrı verilecek tahsilat listeleri üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesaplarına aktarılacaktır. İlgili birimler de bu listeler üzerinden her bir ders için yatırılan ücret miktarlarını görebilecekler, gerekli hesaplamalarını bu listeler üzerinden yapabileceklerdir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi