Yönetim ve Organizasyon

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal ÇELİK
Yönetim ve Organizasyon
E-Posta ulke.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2099) 
Posta Adresi

Eğitim