Yönetim ve Organizasyon

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal ÇELİK AĞIRMAN
Yönetim ve Organizasyon
E-Posta ulke.celik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 2099
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim