Bilgi Rehberleri

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

Başvuru Yapmak için tıklayınız. Click to apply.

BAŞVURU    BELGELERİ

YÜKSEKLİSANS

DOKTORA

Fotoğraf (4,5x6 cm)   (1 adet)

Fotoğraf (4,5x6 cm)   (1 adet)

Lisans diploması veya mezuniyet belgesi *

Yüksek lisans diploması veya Mezuniyet Belgesi *

Lisans not döküm (transkript) belgesi *

Yüksek lisans not döküm (transkript) belgesi *

* Bu belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müracaat edilmelidir.

Diploma denklik belgesi (Varsa)

(Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için) (YÖK’den alınacaktır.)

Diploma denklik belgesi (Varsa)

(Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için) (YÖK’den alınacaktır.)

Tanınırlık Belgesi (Varsa)

(Mezun olunan lisans öğretim kurumunun YÖK tarafından tanındığına dair belge)

Tanınırlık Belgesi (Varsa)

(Mezun olunan yüksek lisans öğretim kurumunun YÖK tarafından tanındığına dair belge)

ALES Belgesi

(Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C uyruklu adaylar)

ALES Belgesi

(Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C uyruklu adaylar)

Tercih Formu

(En fazla 2 program yazılacaktır.)

Tercih Formu

(En fazla 2 program yazılacaktır.)

Araştırma önerisi

Araştırma önerisi

Araştırma niyet mektubu

Araştırma niyet mektubu

Referans mektubu

(En az iki adet olmak üzere daha önce ders aldığı öğretim üyeleri tarafından yazılmalıdır.)

Referans mektubu

(En az iki adet olmak üzere daha önce ders aldığı öğretim üyeleri tarafından yazılmalıdır.)

Yabancı Dil Puanı Belgesi

Ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 50 puan almaları gerekir. 

Bilim alanı bir yabancı dil ile ilgili olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır

(Yabancı      dilde eğitim veren programlar için programın yürütüldüğü dilde yabancı dil sınavlarından en az 70 veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puana sahip olduğunu gösterir belge)

Yabancı Dil Puanı Belgesi

Ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almaları gerekir. 

Bilim alanı bir yabancı dil ile ilgili olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.

 (Yabancı   dilde eğitim veren    programlar için programın yürütüldüğü dilde yabancı dil sınavlarından en az 70 veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puana sahip olduğunu gösterir belge)


BAŞVURULAR

1) Adaylar, başvurularını başvuru tarihleri içerisinde, Lisansüstü Programlar İçin Başvuru Sayfası (Yabancı Uyruklu Adaylar) üzerinden yapacaklardır. 

2) Adayların başvuru ve evrak kontrolleri (ön inceleme) Dış İlişkiler Ofisi tarafından yapılacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Not döküm belgelerindeki dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre belirlenir.

2) Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara öğrenci kabulünde;

a) Yüksek lisans programları için adayların lisans mezuniyet notu, sunacakları araştırma önerisi, araştırma niyet mektubu ve aday hakkında daha önce ders aldığı öğretim üyeleri tarafından yazılan en az iki referans mektubu göz önünde bulundurularak,

b) Doktora programları için adayların lisans ve yüksek lisans mezuniyet notları, sunacakları araştırma önerisi, araştırma niyet mektubu ve aday hakkında daha önce ders aldığı öğretim üyeleri tarafından yazılan en az iki referans mektubu göz önünde bulundurularak, 

ana bilim/ana sanat ve/veya bilim/sanat dalının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

c) Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına başvuruların değerlendirmesinde bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen hususlara ek olarak dosya incelenmesi veya uygulamalı sınav notu da dikkate alınır.

3) Eğitim dili yabancı dilde olan lisansüstü programlara öğrenci kabulüne;

a) Yüksek lisans programları için adayların lisans mezuniyet notu, sunacakları araştırma önerisi, araştırma niyet mektubu ve aday hakkında daha önce ders aldığı öğretim üyeleri tarafından yazılan en az iki referans mektubu göz önünde bulundurularak,

b) Doktora programları için ise adayların lisans ve yüksek lisans mezuniyet notları, sunacakları araştırma önerisi, araştırma niyet mektubu ve aday hakkında daha önce ders aldığı öğretim üyeleri tarafından yazılan en az iki referans mektubu göz önünde bulundurularak, 

ana bilim/ana sanat ve/veya bilim/sanat dalının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

c) Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına başvuruların değerlendirmesinde bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen hususlara ek olarak dosya incelenmesi veya uygulamalı sınav notu da dikkate alınır.

KESİN  KAYITLAR

1) Kayıtlar, öğrenciler tarafından bizzat, ilgili enstitü müdürlüklerince belirtilen tarihlerde yaptırılır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle kaydını bizzat yaptıramayan adaylar, vekâlet yolu ile veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri kesin kayıt sırasında ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. (Pandemi dönemi nedeniyle kayıtlar online olarak yapılacaktır.)

2) Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. 

3) Yabancı dille veya yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar hariç, yabancı uyruklu öğrencilerin programa başlayabilmeleri için;

a) İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip olmaları, veya

b) Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATATÖMER) tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından 100 üzerinden en az 70 veya B2 düzeyinde puan alınması gerekir. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe dil sınavında da başarılı olamayan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kaydı yapılmaz.

4) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği veya tanınırlığı kabul edilmiş ise asıl kayıtları, eğer denkliği veya tanınırlığı bilinmiyorsa geçici kayıtları yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği ve tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişkileri kesilir.

5) Bu öğrenciler, ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

6) Kayıt yaptıran öğrenciler, geçici Yabancı Uyruklu Vatandaş T.C. numarasını enstitüye bildirmek zorundadırlar.

7) Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim sürecinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmeleri kayıtlı oldukları programdaki yükümlülüklerini değiştirmez. 

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi