Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

VİZYON VE MİSYON

FAKÜLTE VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ
 
Fakültemiz,

Bilimsel anlayışlı,

İnsana ve insan haklarına saygılı,

Ulusal ve evrensel değerlere bağlı,

Kültüre ve sanata duyarlı,

Çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan,

Çağdaş,

Demokrat,

Üretken,

Ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenen ve çözüm üretebilen,

Değişen koşullara uyum gösterebilen,

Geleceğe yönelik hedefleri olan,

Ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip,

Eğitim teknolojilerini kullanabilen,

Farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen,

Teori ile uygulamayı birleştirebilen,

Özgüven ve hoşgörüye sahip,

Yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinen,

Kendisiyle ve çevresiyle barışık,

Mesleğinin önemini kavramış ve mesleğin etik değerlerini taşıyan,

Eleştirel düşünebilen ve düşüncesini açıkça ifade edebilen öğretmenler yetiştirir.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları)  kazanmış öğretmenler yetiştirir.

Genel eğitim ve özel öğretim alanlarında teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yapar, bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası yayın ortamlarında yayımlar ve sonuçların  toplum yararına kullanılması için çaba sarf eder.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak gelişmelerine katkıda bulunur ve aynı zamanda bu kurumların bilgi ve deneyimlerinden yararlanır.

Lisansüstü eğitim ile alanında uzman elemanlar yetiştirir.

Yetişkinlerin eğitimi ile ilgili etkinlikleri destekler.

Toplumda ve eğitim kurumlarında öğrenme ve öğretme düzeylerinin nitelik ve nicelik açısından yükseltilmesine katkıda bulunur.

Türkçenin gelişmesine, doğru ve güzel kullanılmasına özen gösterir.

Eğitim kurumlarının ve toplumun spor, kültür ve sanat anlayışının gelişmesine katkıda bulunur.

Üstün nitelikli öğretmenler yetiştirerek,  genel eğitim ve özel öğretim alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası düzeyde bir fakülte olmak.