Bilgi Rehberleri

YATAY GEÇİŞ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 ncü maddesine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerin iş ve işlemleri bu sayfada yer alan kapsam ve koşullarda gerçekleştirilecektir.

Yatay Geçiş Müracaat Tarihleri      : 01 Ocak - 31 Ocak 2020

Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihleri : 03 Şubat - 04 Şubat 2020

Yatay  Geçiş Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler:

  • 1- Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)’ne giriş yapılarak “Başvuru İşlemleri & Kayıt Başvuruları & Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru” linkinden başvuru yapılarak, ön kayıt formu çıktısının alınması,
  • 2- Önkayıt başvuru formu ile birlikte istenilen diğer evrakın başvuru yapılacak Enstitüye teslim edilmesi

KONTENJANLAR

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

TÜRKİYAT Araştırmaları Enstitüsü

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü 

MADDE 14 – (1) Yatay geçiş için öğrencinin Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

(2) Doktora tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.

(3) Yatay geçiş için başvuruların en geç ders kayıtlarından on gün öncesine kadar ilgili enstitü müdürlüklerine yapılması gerekir.

(4) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim/anasanat dallarının görüşleri alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunda belirlenir ve Rektörlüğün onayını müteakip yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı gerekli görmesi hâlinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.