Bilgi Rehberleri

YATAY GEÇİŞ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 ncü maddesine göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerin iş ve işlemleri bu sayfada yer alan kapsam ve koşullarda gerçekleştirilecektir.

Yatay Geçiş Müracaat Tarihleri      : 10 Ağustos - 10 Eylül 2021

Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihleri  : 13 Eylül - 15 Eylül 2021

Yatay  Geçiş Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler:

  • 1- Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)’ne giriş yapılarak “Başvuru İşlemleri & Kayıt Başvuruları & Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru” linkinden başvuru yapılarak, ön kayıt formu çıktısının alınması,
  • 2- Önkayıt başvuru formuyla birlikte enstitü internet sayfasının Formlar kısmında yer alan “OF_20_Yatay  Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx” formunun doldurularak, 
  • istenilen diğer belgelerle yatay geçiş başvurusu yapılacak Enstitüye teslim edilmesi.
KONTENJANLAR

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü


Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları
Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü

MADDE 35 –  (1) Yatay geçiş, aynı veya yakın ana bilim dalları arasında yapılabilir.
(2) Tez önerisi kabul edilmiş olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar.
(3) Başka bir üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrencilerden; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33’ üncü veya 50’ nci maddesinin (d) fıkrasına göre Üniversitemizde araştırma görevlisi kadrosuna atananların ilgili programın başvuru şartlarını sağlamaları hâlinde yatay geçişleri kabul edilir.
(4) Yatay geçiş için öğrencinin Üniversite içindeki başka bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.
(5) Yatay geçiş için başvuruların en geç ders kayıtlarından on gün öncesine kadar ilgili enstitü müdürlüklerine yapılması gerekir.
(6) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili ana bilim/ana sanat dallarının görüşleri alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunda belirlenir ve Rektörlüğün onayını müteakip yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.
(7) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını sağlayarak ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
(8) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi