Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz AKKUŞ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
E-Posta yakkus@atauni.edu.tr
Telefon
Posta Adresi

Eğitim