BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Yönetim

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Yrd. Doç. Dr.
Cem Şenol
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör.
Bahar Karataş
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı
Adalet Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Sekreteri

Yok. Sek.   Erdal Sağlam