Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Doç. Dr.
Engin Kurşun
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Mete Yağanoğlu
Bilgisayar Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi
Ömer Arpacık
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı