Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

DİLEKÇE VE FORMLAR

AIT_01_Lisansüstü Eğitim Başvuru Klavuzu.docx
AIT_02_Yeni Kayıt Öğrenci Bilgilendirme Notu-V2.docx
AIT_03_Yarıyıl Ders Kayıt Kılavuzu.docx
AIT_04_Doktora Yeterlilik Sınavı Kılavuzu.docx
AIT_05_Tez Savunma ve Mezuniyet Kılavuzu.docx
AIT_06_Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docx
AIT_07_Danışman Öneri Formu.docx
AIT_08_Danışman Değişikliği Formu.docx
AIT_09_İkinci Danışman Atanması Talep Formu.docx
AIT_10_İntibak, Ders Saydırma ve Muafiyet Başvuru Formu.docx
AIT_11_Eşdeğer Ders Alma Başvuru Formu.docx
AIT_12_Mazeretli Ders Kayıt Başvuru Formu.docx
AIT_13_Farklı Üniversiteden Ders Alma Formu.docx
AIT_14_Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx
AIT_15_Afet ve Salgınlarda Ek Süre Telep Formu.docx
AIT_16_Yüksek Lisans Kayıt Silme Kontrol Formu.docx
AIT_17_Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx
AIT_18_Kayıt Sildirme Dilekçesi.doc
AIT_19_Seminer Değerlendirme Formu.docx
AIT_20_Seminer Kapak Örneği.docx
AIT_21_Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi Formu.docx
AIT_22_Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docx
AIT_23_Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx
AIT_24_Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu.docx
AIT_25_Tez Benzerlik Oranı (İntihal) Beyan Formu.docx
AIT_26_Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docx
AIT_27_Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docx
AIT_28_Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx
AIT_29_Tez Savunma Sözlü Sınav Soru Formu.doc
AIT_30_Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx
AIT_31_Doktoradan Kayıt Silme Kontrol Formu.docx
AIT_32_Doktora Giriş Bilim Sınavı Soru Evrakı.docx
AIT_33_Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Tutanağı.docx
AIT_34_Yeterlik Sınavı Öncesi Kontrol Formu.docx
AIT_35_ Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu.xlsx
AIT_36_Yeterlik Yazılı Sınav Formu.docx
AIT_37_Yeterlik Sözlü Sınav Formu.docx
AIT_38_Yeterlik Sınavı Sonucu Formu.docx
AIT_39_Tez Konusu Önerisi Formu (Öğrenci).docx
AIT_40_Doktora Tez Konusu Öneri Formu (TİK).docx
AIT_41_Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.doc
AIT_42_Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu.docx
AIT_43_Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docx
AIT_44_Doktora Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx
AIT_45_Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx
AIT_46_Doktora Tez Savunma Sözlü Sınav Tutanağı.doc
AIT_47_Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx
AIT_48_Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docx
AIT_49_Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docx
AIT_OF_50_Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docx
AIT_OF_51_Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docx
AIT_OF_52_Haftalık Ders Programı.doc
AIT_OF_53_Karşılama ve Konaklama Formu.doc
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi