Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

DOKTORA TEZİ ÖNCESİ PROJE ŞARTINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

EK1 Üniversitemiz Senatosunun 12.02.2021 tarihli oturumunda alınan 25 sayılı karar;
2021-2022 güz yarıyılından itibaren sunulacak olan doktora ve sanatta yeterlik tez konusu önerilerinin kabulü için BAP, TÜBİTAK, yurtdışı fon kuruluşları vb. bir fon kuruluşu tarafından bilimsel bir araştırma projesi kapsamında desteklenmesinin zorunlu kılınmıştır. 
EK2  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince (BAP) verilen destekler;
Lisansüstü tezler sadece Lisansüstü Tez Projeleri (LÜTP) ile desteklenmektedir. Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, BAP tarafından desteklenen diğer araştırma projelerinden (BTAP, UBAİP, KTAP, ABDEP, DKAP) de lisansüstü tez çalışmaları yapılabileceğine karar verilmiştir. Ayrıca Lisansüstü Tez Projeleri (LÜTP) hariç diğer proje türlerinde (BTAP, UBAÎP, KTAP, ABDEP, DKAP) birden fazla lisansüstü öğrenci araştırmacı olarak yer alabilecek ve bu projeler kapsamında birden fazla tez çıkarılabilecektir. Bu kapsamda çıkan lisansüstü tezlerin içeriklerinin mutlaka proje sonuç raporu ile uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca sonuç raporunun ekinde ilgili tezlerin Enstitü onaylı halinin de proje çıktısı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu karar Üniversitemiz senatosunun almış olduğu Doktora tezlerinin proje temelli yürütülmesi kararı doğrultusunda, öğretim üyeleri ve öğrencilerin uygulamalarını kolaylaştırmak üzere alınmıştır.
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi