Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü

Araştırma, anket vb izinlerin uygulamaları hakkında

ARAŞTIRMA, ANKET VB İZİNLERİN UYGULAMALARI HAKKINDA

Tez Konusu İle İlgili İzin Alımında (uygulama, araştırma, anket vb.) İzlenecek Yol Haritası
- İzin alınabilmesi için ilk olarak tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.
- izin isteminin olumlu sonuçlanabilmesi için ilgili kurumun şartları ( etik kurul ve benzeri) tamamlanması gerekmektedir.
- İzin yazısı için öğrencinin danışmanı tarafından ilgili dilekçede;
     - izin istenilen kurumun,
     - hangi tarihler arasında uygulanacağı, ( izin dilekçesinde verilen tarih ile izin başlangıç tarihi arasında en az 20 iş günü süre olması gerekmekte.)
     - kimlere ve hangi yöntemlerle uygulanacağı belirtilmelidir.
     - ve dilekçenin ekine anket çalışmasının eklenmesi gerekmektedir.
- İlgili dilekçe ve ekleri ana bilim dalı başkanlığı sekreterliği tarafından UBYS sistemi üzerinden enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda araştırma ve anket uygulama çalışması yapmak isteyen öğrencilerin dikkatine.


1-Ana Bilim Dalı Başkanlığına yapmak istediği çalışmayı belirten dilekçe ( Dilekçede uygulama yapmak istediği   İl merkezi veya bağlı  İlçelerdeki bulunan Okul Müdürlüklerinin isimleri, ayrıca hangi tarihler arasında çalışma yapmak istediğini mutlaka belirtmesi gerekmektedir.)

2- Yönergenin okunarak Ek-1,Ek-2 ve Form-2 belgeleri doldurulup çıktıları alınarak İzin yazısına eklenmesi gerekmektedir.

3-Ana Bilim Dalı Başkanlığının  uygun görüldüğüne dair yazısı ile birlikte Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

4-Uygulamanın başlangıç tarihini ana bilim dalı başkanlığına verdiği dilekçenin tarihinden 30 gün sonra olmalıdır.(gerekli iznin asgari alınma süresi)