Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü

ARAŞTIRMA, ANKET VB İZİNLERİN UYGULAMALARI HAKKINDA

Tez Konusu İle İlgili İzin Alımında (uygulama, araştırma, anket vb.) İzlenecek Yol Haritası
- İzin alınabilmesi için ilk olarak tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.
- izin isteminin olumlu sonuçlanabilmesi için ilgili kurumun şartları ( etik kurul ve benzeri) tamamlanması gerekmektedir.
- İzin yazısı için öğrencinin danışmanı tarafından ilgili dilekçede;
     - izin istenilen kurumun,
     - hangi tarihler arasında uygulanacağı, ( izin dilekçesinde verilen tarih ile izin başlangıç tarihi arasında en az 20 iş günü süre olması gerekmekte.)
     - kimlere ve hangi yöntemlerle uygulanacağı belirtilmelidir.
     - ve dilekçenin ekine anket çalışmasının eklenmesi gerekmektedir.
- İlgili dilekçe ve ekleri ana bilim dalı başkanlığı sekreterliği tarafından UBYS sistemi üzerinden enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda araştırma ve anket uygulama çalışması yapmak isteyen öğrencilerin dikkatine.


1-Ana Bilim Dalı Başkanlığına yapmak istediği çalışmayı belirten dilekçe ( Dilekçede uygulama yapmak istediği   İl merkezi veya bağlı  İlçelerdeki bulunan Okul Müdürlüklerinin isimleri, ayrıca hangi tarihler arasında çalışma yapmak istediğini mutlaka belirtmesi gerekmektedir.)

2- Yönergenin okunarak Ek-1,Ek-2 ve Form-2 belgeleri doldurulup çıktıları alınarak İzin yazısına eklenmesi gerekmektedir.

3-Ana Bilim Dalı Başkanlığının  uygun görüldüğüne dair yazısı ile birlikte Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.

4-Uygulamanın başlangıç tarihini ana bilim dalı başkanlığına verdiği dilekçenin tarihinden 30 gün sonra olmalıdır.(gerekli iznin asgari alınma süresi)