Graduate School of Social Sciences

FORMS

DOCUMENTS DATE DOWNLOAD LINK
01-Doktora Tez Savunması Yol Haritası.pdf Mart 2021
02-Yüksek Lisans Tez Savunması Yol Haritası.pdf Mart 2021
03-Lisansüstü Etkinlik ve Sınavların Uzaktan Katılım Yoluyla Yapılmasına Dair Yönerge.pdf Mart 2021
04-Lisansüstü Uzmanlık Alan Dersi Uygulama Yönergesi.pdf Mart 2021
DR_01a_Doktora Giriş Bilisel Değerlendirme Sınav Formu.docx Ocak 2020
DR_01b_Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Tutanağı.docx Ocak 2020
DR_02_Yeterlik Sınavı Öncesi Kontrol Formu.).docx Mayıs 2020
DR_03a_Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu.docx Aralık 2020
DR_03b_Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Formu.docx Mayıs 2022
DR_04_Yeterlik Sözlü SInav Formu.docx Mayıs 2022
DR_05_Yeterlik SInav Sonucu Tutanağı.docx Mayıs 2022
DR_06_Doktora Tez Konusu Önerisi Formu.docx Haziran 2022
DR_07_Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu.docx Haziran 2022
DR_08_DoktoraTez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Ocak 2020
DR_09_Doktoradan Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Haziran 2022
DR_10_Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.doc Mayıs 2020
DR_11_Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docx Haziran 2022
OF_01_Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_02_Bilimsel Hazırlık Programı Ders Belirleme Formu.docx Ocak 2020
OF_03_Danışman Öneri Formu.docx Ocak 2020
OF_04_İkinci Danışman Atanması Talep Formu.docx Ocak 2020
OF_05_Danışman Değişikliği Formu.docx Aralık 2023
OF_06_Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi.docx Ocak 2020
OF_07_Seminer Değerlendirme Formu.docx Ocak 2020
OF_08_Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docx Haziran 2020
OF_09_Tez Benzerlik Oranı Beyan Formu.docx Ocak 2020
OF_10_Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docx Ocak 2020
OF_11_Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx Ocak 2020
OF_12_Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docx Nisan 2024
OF_13_Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx Nisan 2024
OF_14_Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docx Ocak 2020
OF_16_Lisansüstü Ders Teklif Formu.docx Ocak 2020
OF_17_Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx Şubat 2020
OF_18_Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_19_Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docx Ocak 2020
OF_20_Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx Ocak 2020
OF_21_Kayıt Sildirme Dilekçesi.doc Ocak 2020
OF_22_Ders Saydırma ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_23_Haftalık Ders Programı.doc Ocak 2020
OF_24_İntibak ve Muafiyet Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_25_Eşdeğer Ders Alma Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_26_Mazeretli Ders Kayıt Başvuru Formu.docx Ocak 2020
OF_27_Tez Kabul Tutanağı.docx Haziran 2020
OF_27b_Tez Kabul Tutanağı.doc Haziran 2020
OF_28_Doktora Tez Kabul Tutanağı.doc Kasım 2022
OF_28b_Doktora Tez Kabul Tutanağı.doc Kasım 2022
OF_29_Tez Beyan Formu.docx Mayıs 2020
OF_29b_Tez Beyan Formu.docx Haziran 2020
OF_30_Ders Telafisi Bildirim Formu.docx Mayıs 2020
OF_31_Afet ve Salgınlarda Ek Süre Dilekçesi Kayıt Dondurma Formu.docx Eylül 2020
OF_32_bilim dalı - danışman öneri formu.docx Eylül 2020
OF_33_Yayın Beyan Formu (Doktora Savunma Öncesi Yayın Şartı).docx.docx Mayıs 2021
OF_34_Danışman Görüş Formu (ÖYP-35.Madde).docx Mart 2021
OF_35_Araştırma Görevlileri Bilgi Formu (ÖYP, 35.Madde).docx Mart 2021
TYL_01_Tezsiz Yüksek Lisans Değerlendirme Formu.doc Şubat 2020
TYL_02_Tezsiz Yüksek Lisans Akademik Taahhüt.docx Şubat 2020
YL_01_Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx Ocak 2020
YL_02_Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi Formu.docx Haziran 2020
YL_03_Yüksek Lisans Kayıt Silme Kontrol Formu.docx Ocak 2020
YL_04_Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu.docx Aralık 2020
Atatürk
University
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rectorship: +90 442 231 1111
Faculty of Open and Distance Education: +90 850 255 0282
Research Hospital: +90 442 344 6666
Clinical Dentistry: +90 442 236 0944

University Preference

Follow


Radio University


University Press