Department of Phytopathology

MANAGEMENT

HEAD OF DEPARTMENT

Prof. Dr. Recep KOTAN
Department of Phytopathology
E-Posta rkotan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 25240 ERZURUM

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü, 1991
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 1998
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fitopatoloji Anabilim Dalı, 2002