Coordinatorship of Occupational Health and Safety Application Institution

COORDİNATORSHİP OF OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY APPLİCATİON INSTİTUTİON

MANAGEMENT

Prof. Dr. Kadir BİLEN
Department of Thermodynamics
E-Posta kbilen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüs Yerleşkesi Araç İşletme Şefliği karşısı

Eğitim

  • Lisans, Fırat Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1986
  • Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1989
  • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, 1994

Asst. Prof. Dr. Yunus Emre BENKLİ
Department of Production Metallurgy
E-Posta yebenkli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüs Yerleşkesi Araç İşletme Şefliği karşısı

Eğitim

  • Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü,
  • Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü,
  • Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,