Department of Production Metallurgy

MANAGEMENT

HEAD OF DEPARTMENT

Assoc. Prof. Gülşen TOZSİN DURMAZ
Department of Production Metallurgy
E-Posta gulsentozsin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina 3. Kat. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 25240 Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2003
  • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 2011