Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Tanıtım

ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI

ENSTİTÜ ANA BİLİM DALLARI
Tarih Ana Bilim Dalı
   -Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı
   -Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı
   -Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı
   -Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
   -Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı