Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Tanıtım

ENSTİTÜ KURULU

● Prof.  Dr. Rıfat KÜTÜK-Enstitü Müdürü (Başkan)

● Prof. Dr. Kâzım  KÖKTEKİN-Türk Dili ve Edebiyatı ABD Bşk. (Üye)

● Prof. Dr. Selami KILIÇ- Tarih ABD Bşk. (Üye)

● Prof. Dr. Hüseyin BAYDEMİR - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ABD Bşk. (Üye)

Doç. Dr. Servet  TİKEN-Enstitü Müdür Yrd. (Üye)

Doç. Dr. Yasin TOPALOĞLU-Enstitü Müdür Yrd. (Üye)

● Harun  ASLAN- Enstitü Sekreteri (Raportör)