İktisat

Hakkında

İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları
              İktisat Anabilim Dalına bağlı Tezli Yüksek Lisans Programları( İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat) temelde iktisat formasyonu almış öğrencilere yönelik olmakla birlikte, farklı disiplinlerden  gelen öğrencilere de açıktır. Programın amacı, öğrencileri, ileri düzeyde analitik yöntem ya da teknikleri kullanma becerisi ve modern iktisadın teorik ve uygulamalı bilgileri ile donatmaktır. Program bu içeriğiyle, hem doktora yapmak isteyen öğrencilere gerekli iktisat bilgi ve teknik donanımını sağlamayı, hem de kamu ve özel kesim kurum ya da işletmelerinin ihtiyaç duydukları nitelikli araştırmacı/yönetici iktisatçı ihtiyacına cevap vermeyi hedeflemektedir. 
             İktisat Anabilim Dalına bağlı Doktora Programları( İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat) teorik ve uygulamalı iktisat alanında evrensel standartlarda bir doktora formasyonu sağlamayı amaçlamaktır. Bu bağlamda,  öğrencilerin ders dönemlerinde alacakları analitik temelleri güçlü derslerle iyi bir altyapı oluşturmaları hedeflenmektedir. Tez aşamasına gelen öğrencilerden iktisat literatürüne katkı sağlayacak, nitelikli tezler yazmaları beklenmektedir.