İktisat

Vizyon ve Misyon

Misyon

Atatürk Üniversitesi'nin misyonuna paralel olarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Vizyon

Atatürk Üniversitesi'nin vizyonuna paralel olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir anabilim dalı olmaktır.