Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim Bilgileri

İŞ TANIMLARI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 
GÖREV TANIMLARI

Birim

Yaptığı İş ve İşlemler

Öğrenci Destek

Birimleri

Üniversite kayıt işlemleri

Mezuniyet belgesi teslim işlemleri

Fiziki ortamda belge (Transkript, öğrenci, askerlik …gb.) verme işlemleri

Kayıt silme onay işlemleri,

Yatay geçiş onay işlemleri

Arşiv

 Elektronik ve fiziki arşiv işlemleri

Uluslararası Öğrenci

 Ofisi

Yabancı uyruklu öğrencilerin;

  • Kayıt,
  • Mezuniyet,
  • Belge işlemleri
  • Kayıt silme,
  • Ayrılanların (Mezun, kayıt sildiren ..vb) İGİ ve YTB’ye bildirilmesi,
  • diploma teyit

işlemleri,

Diploma Baskı ve Mezuniyet İşlemleri Ofisi

Mezuniyet belgelerinin (Diploma, Transkript ve Diploma eki ..vb)  baskı ve dağıtım (posta, ofis) işlemleri

Diploma tescil işlemleri

Harçlar Ofisi

Öğrenci katkı payı / öğrenim ücret işlemleri

Katkı payı raporlama çalışmaları (YÖKSİS Maliye Bakanlığı Raporu, Strateji Gel.D.Bşk.)

Bilgi İşlem

Ofisi

Destek sistemi talep işlemleri

Eski mezun / pedagojik formasyon onay işlemleri

Birim personelleri bilgilendirme işlemleri

Sicil Disiplin ve Askerlik Ofisi

Disiplin (araştırma, inceleme ve soruşturma) işlemleri

Hükümlü / tutuklu öğrenci işlemleri

Bilgi edinme başvuru işlemleri

Askerlik işlemleri,

Savcılık ve Emniyet yazışmaları,

Uygulama izin yazışmaları,

Kayıt Kabul

Ofisi

Özel öğrenci yazışmaları,

Misafir öğrenci yazışmaları,

Yaz okulu notları yazışmaları,

ÖBS üzerinde fotoğraf onayları,

Yatay geçiş dosya istem işlemleri

Yatay geçiş & özel öğrenci yazışmaları

Personel ve İdari İşler Ofisi

Personel özlük / PBYS işlemleri,

Öğrenci pasaportu işlemleri,

Eski mezunların ve kurumların belge talep işlemleri,

Mali İşler

Ofisi

Satın alma ve tahakkuk işlemleri,

Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi işlemleri

Harcama Yönetimi & Mali Yönetim Sistemleri işlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri

Belge Yönetim

Ofisi

Evrak akış trafiğinin yönetilmesi işlemleri

YÖK Bursları

Ofisi

YÖK 100/2000 Doktora bursları işlemleri

YÖK lisans bursları işlemleri

YUDAP işlemleri

ÖYP işlemleri

Sekreterlik

Sekretarya işlemleri


Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi