Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ

Konuyu düzenleyen 2547 Sayılı Kanun 46 ncı maddesi için lütfen tıklayınız.

01 Temmuz 2021 tarih ve 31528 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren  2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili  Cumhurbaşkanı Kararı'na ulaşmak için lütfen tıklayınız.


3 / 4. fıkra kapsamındaki okullar  (2021-2022)

2021-2022  eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için  lütfen tıklayınız.ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR


• Bir yarıyıl kayıt yeniletmez isem, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkım devam eder mi?

Akademik takvimde belirlenen süreler içinde ders kaydınızı yapmanız gerekmektedir. Bu süre içinde ders kaydı yapıp, kaydınızı yeniletmezseniz o yarıyıl/yılda derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Öğrencilik haklarından yararlanamazsınız.

İzleyen yarıyılda kayıt yaptırılması ve 44'üncü maddenin (c) fıkrasında belirlenmiş öğrenim sürelerinin aşılmaması hâlinde öğrencilik haklarından yararlanırsınız.

• Kaydımı yeniletmez isem kaydım silinir mi?

Öğrencilerin, katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayarak kayıt yenilememesi hâlinde kayıtları ile ilgili olarak, 2547 sayılı Kanun'un Geçici 67'nci maddesinde yer alan hüküm kapsamında işlem yapılır.

• Katkı payımı/öğrenim ücretimi yatırdım fakat kayıt hakkımdan vazgeçmek istiyorum, geri alabilir miyim?

Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kayıt hakkından vazgeçmeniz hâlinde, yatırmış olduğunuz ücret ilgili mevzuat gereği geri ödenememektedir.

• Katkı payı/öğrenim ücretini hafta sonu yatırabilir miyiz?

Bankamatiklerden ve internet bankacılığı aracılığı ile katkı payı/öğrenim ücretini mesai saatleri dışında da yatırabilirsiniz.

• Katkı payı/öğrenim ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?

Katkı payı/öğrenim ücretleri her yıl Cumhurbaşkanı Kararına göre belirlenmektedir.

• Katkı payı / öğrenim ücretlerinde bölümlere göre farklılıklar var mı?

Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarına göre ayrı ayrı katkı payı/öğrenim ücreti belirlenmektedir.

• Katkı payını veya öğrenim ücretini zamanında ödemezsem ne olur?

Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler ders kayıtlarınız yapamazlar.  Bu öğrenciler, ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

• Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler için mezuniyet tarihi, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihtir.

• Örgün öğretim gündüz ve ikinci (gece) öğretim programları için yapılan başarı sıralamasında ilk %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde öğrenci katkı payının yarısını, ikinci öğretim öğrencileri ise bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

%10`a giren öğrencilerin herhangi bir nedenle fazla yatırdıkları katkı payı ve öğrenim ücretleri %10 İade Formu doldurularak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Harçlar Şefliğine teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenir.

• Yıllara Göre Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İle ilgili Bakanlar Kurulu Kararları

2021-2022 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı
2019-2020 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi