Güzel Sanatlar Enstitüsü

Formlar

ORTAK FORMLAR

OF 19 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu
OF 1 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docx
OF 2 Bilimsel Hazırlık Programı Ders Belirleme Formu.docx
OF 3 Danışman Öneri Formu.docx
OF 4 İkinci Danışman Atanması Talep Formu.docx
OF 5 Danışman Değişikliği Form.docx
OF 6 Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi.docx
OF 7 Seminer Değerlendirme Formu.docx
OF 8 Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docx
OF 9 Etik Bildirim ve İntihal Beyan Formu.docx
OF 10 Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docx
OF 11 Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx
OF 12 Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docx
OF 13 Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx
OF 14 Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docx
OF 15 Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docx
OF 16 Lisansüstü Ders Teklif Formu.docx
OF 18 Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docx
OF 20 Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx
OF 21 Gelen Jüri Üyesi Karşılama Konaklama Bilgi Formu.doc
OF 22 Öğrenci Danışman Talep Formu.docx
OF 23 Mazeretli Ders Kayıt Formu.docx
OF 24 Kayıt Sildirme Dilekçesi.doc
OF 25 Tez Kabul Tutanağı, Etik Bildirim Beyan Formu.docx
OF 19 Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docx
OF 28 Etik Kurul Başvuru Formu.doc
OF 29 Lisansüstü Tez Projeleri (LÜTP) BEYAN FORMU .pdf
OF 27 Danışman Sözleşmesi Revizyon_4.2.22.docx
OF 30 Eş Değer Ders Alma Dilekçesi.docx
OF 31 Danışman Tercih Formu.docx
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi