Rektörlük

Üniversite Yönetimi

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Bilgi Kartı

1963 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. 1981’de başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1986’da Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon-İmalat Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon-İmalat Dalında 1988 yılında Yüksek Lisansını, 1993’te de Doktora eğitimini tamamladı. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne 1994 yılında Yardımcı Doçent, 1995’te Doçent, 2001 yılında da Profesör olarak atandı. 2001-2008 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Dekan Yardımcılığı, 2011-2015 tarihleri arasında Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Dekanlık görevlerinde bulundu. Birçok ulusal ve uluslararası projede yer aldı. Yayımlanmış 170 kadar ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve poster çalışması bulunmaktadır. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK 18 Ağustos 2016 tarihinde Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Prof. Dr. Ali ŞAHİN Prof. Dr. Ali ŞAHİN Bilgi Kartı

1963 tarihinde Siirt’tin Kurtalan ilçesinde doğdu. 1989’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989-1992 tarihleri arasında Pratisyen Dr. olarak Şanlıurfa, Viranşehir Sağlık Ocağında çalıştı. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında askerlik görevini Çanakkale Gelibolu’da tamamladı. 1998 yılında Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp anabilim dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2012 yılında doçent, 2017 yılında Profesör olarak atandı. 26’i SCI ve SCI-Expanded kapsamında olmak üzere toplam 35 yayını bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. İki çocuk babasıdır. 2016-2020 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Başhekim Yardımcısı ve Başhekim görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Ali Şahin 26.03.2020 tarihinde Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Prof. Dr. Medine GÜLLÜCE Prof. Dr. Medine GÜLLÜCE Bilgi Kartı

1959 yılında Erzurum’da doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitirip, 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 1988 yılında yüksek lisansını tamamladı. Aynı enstitüde başladığı doktora eğitiminin ders aşaması bittikten sonra, tez çalışmasını yürütmek üzere, USA, IOWA State University, Collage of Veterinary Medicine’da, 1990-1992 yılları arasında çalışmalarını sürdürdü. 1993 de doktorasını tamamladı. 1995 yılında, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. 2005 yılında Doçent, 2010 yılında da Profesör ünvanlarını aldı. Uluslararası ve ulusal dergilerde 147 adet yayımlanmış makalesi, uluslararası ve ulusal toplantılara sunulmuş 130 bildirisi ve bu akademik çalışmalara yapılmış 3436 bilimsel atıf bulunmaktadır. Avrupa Birliği, Tübitak, Santez, Tagem, BAP, olmak üzere ulusal ve uluslararası 52 adet projede yönetici ve araştırmacı olarak çalıştı. Çok sayıda bilimsel derneklere üyeliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Nihat YATKIN Prof. Dr. Nihat YATKIN Bilgi Kartı

1955 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. Askerlik görevini yaptıktan sonra 1978 yılında Et ve Balık Kurumunda memur olarak göreve başladı. 1980 yılında İller Bankası l4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) naklen atandı. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı lisans eğitiminden 1988’de derece ile mezun oldu. “Hadislerin Mânâ ile Rivâyeti ve Neticeleri” isimli çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadîs Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı. 1998 yılında, “Ebû Bekr İbn Ebî Şeybe ve Kitâbu’l-Musannefi” adlı çalışması ile doktorasını bitirdi. 1999’da Yardımcı Doçent, 2008’de Doçent, 2013’te Profesör oldu. Çok sayıda kitap ve makalesi yayımlanan Prof. Dr. Nihat YATKIN’ın “Hadisleri Anlamada Yöntem” adlı kitabı Üniversitemiz Bilimsel Teşvik Ödülüne layık görüldü. 2012-2016 yılları arasında İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. Prof. Dr. Nihat YATKIN 15 Ağustos 2016 tarihinde Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ Bilgi Kartı

1965 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olduktan sonra, 1989’da aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1992’de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 1996’da Doktora eğitimini tamamladı. Aynı yıl adı geçen bölüme Yardımcı Doçent olarak atandı. 2000’de Doçent, 2006’da Profesör unvanını aldı. 1996-1998 yılları arasında Nebraska Üniversitesi (ABD) Doğal Bilimler Fakültesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Farklı ülkelerde üniversite ve araştırma enstitülerinde kısa süreli bilimsel araştırmalar yaptı. Avrupa Birliği tarafından desteklenen FP7, COST, İkili İşbirliği projelerinde ülke temsilcisi olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda başkanlık yaptı, farklı bilim kurulu listelerinde yer aldı. 2013-2016 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin Başkanlığını yürüttü. Aynı dönemde Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Danışma Kurulu Üyeliğinde bulundu. Şu ana kadar SCI Index kapsamında yayımlanmış 288 makalesi bulunmaktadır. Springer’in Biochemical Genetics ve TÜBİTAK tarafından yayımlanan Türk Tarım ve Ormancılık Dergilerinin baş editörlüğünü yaptı. Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ 18 Ağustos 2016 tarihinde Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır.