Güzel Sanatlar Fakültesi

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Ayn. Say. Süleyman YILMAZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
E-Posta suleymanyilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 5007
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim