Farmakognozi Anabilim Dalı

PROFİL BİLGİSİ

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Songül KARAKAYA
Farmakognozi Anabilim Dalı
E-Posta songul.karakaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5318) 
Posta Adresi

Eğitim